Liberia

Uddannelse
I 2010 udarbejdede sundhedsministeriet i Liberia ‘The Road Map for Accelerating the Reduction of Maternal and Newborn mortality’ (1). Målet var at reducere mødredødeligheden til 290 per 100.000 per levendefødte i 2015. Planen satte fokus på, at de fleste dødsfald kan forebygges alene med lav eller moderat teknologi og veluddannede fødselshjælpere. Det kræver, at fødselshjælpen er til rådighed for kvinderne, at den er tilgængelig og at samfundet accepterer og anerkender behovet for en svangreomsorg af høj kvalitet. Antallet af uddannede fødselshjælpere er i bred forstand øget. Jordemoderuddannelsen er blevet treårig og lægges oven på en 12-årig grunduddannelse, og jordemødrene skal autoriseres.

De første 25 bachelorer i midwifery er uddannet. Seks jordemødre er gennem et specialprogram uddannet til at foretage sectio, og man arbejder på at uddanne jordemødrene i at foretage evacuatio efter illegale aborter. Jordemødrene er uddannet til og forestår næsten alt, hvad der sker af rådgivning om og udlevering af antikonception.

Der er ca. 1.200 jordemødre i landet til 221.000 graviditeter (2012). I 2014 var der ca. 9 speciallæger i obstetrik og gynækologi og under 300 læger i landet (2).

Hvem er fødselshjælpere?
Liberia arbejder med et bredt begreb, der hedder ’skilled birth attendants’. Skilled birth attendants er en blanding af forskellige sundhedsprofessionelle, med forskellige færdigheder i fødselshjælp. Det er ulovligt for ’traditional birth attendants’ – som er selvlærte kvinder, der hjælper ved fødsler – at forestå fødsler. De indgår stadig i fødselshjælpen, bl.a. fordi de er til stede i landdistrikterne, men deres officielle rolle er at hjælpe de fødende kvinder frem til kvalificeret fødselshjælp.

I 2007 fødte ca. 15 procent på fødesteder med kvalificeret personale. Det er formodningen, at tallet var væsentligt højere i 2014, da ebola-epidemien brød ud, men stadig langt under 50 procent.

Adgang til fødselshjælp
Adgang til fødselshjælp er i princippet gratis, men der er fødesteder, hvor der finder betaling sted – også uden, at det kan tilskrives korruption.

Kilder

  1. Ministry of Health and Social Welafere (2010): ” The Road Map for Accelerating the Reduction of Maternal and Newborn Mortality (2011-2015)”
  2. UNFPA, ICM, WHO, 2014: The State of the worlds midwifery.
  3. The Lancet, June 2014, Summary of Midwifery.  

Den høje mødredødelighed og indsatsen for at nedbringe den handler også om kvinders status i samfundet, sociale og kulturelle forhold, økonomiske muligheder og forsinkelser i processen, når der skal søges professionel fødselshjælp, understreger Liberias sundhedsminister Bernice Dahn.