Lettere liv i Roskilde Amt

Roskilde amt afsluttede i juni 2006 et projekt, der havde til formål at motivere overvægtige gravide og´deres familier til en sundere livsstil. Projektet blev til efter en bevilling
fra Sundhedsstyrelsen.

I perioden 2004 til 2006 indgik 24 gravide (19 førstegangs-, fire andengangs- og en tredjegangsfødende) og deres partnere i projektet, der havde titlen ’Lettere liv’ og blev til i et samarbejde mellem Gynækologis/obstetrisk afdeling RAS og Forebyggelsesafdelingen i Roskilde Amt. Gravide med BMI >30 fik tilbud om at deltage i projektet under forudsætning af, at de var motiverede for at ændre livsstil. Deltagernes gennemsnitlige prægravide BMI var 33,9.

Projektet bestod af en kursusrække på ti dage i løbet af graviditeten. Alle kursusgange var placeret på lørdage, og havde hver en varighed på seks timer, hvor deltagerne dyrkede motion, fik undervisning i kost, lavede mad og modtog forældre- og fødselsforberedelse. Undervejs i kursusrækken blev de gravide undersøgt af en jordemoder, og blev tilbudt to samtaler med en psykolog. Ved første og næstsidste møde blev deltagerne vejet.

Efter fødslen mødtes deltagerne to gange, og de blev tilbudt endnu en samtale med en psykolog.

En jordemoder var tovholder på projektet, der desuden havde følgende faggrupper tilknyttet: motionsinstruktør og kostvejleder, psykolog, læge og sundhedsplejerske.

Evalueringen af projektet viser blandt andet, at deltagerne har taget mere på i graviditeten end de seks kilo, som det anbefales for overvægtige. Den gennemsnitlige vægtøgning var på 11,5 kilo. Det ser dog ud til, at deltagernes vægtøgning stagnerede lidt, mens kurset stod på. Heller ikke efter fødslen levede deltagerne op til projektets succeskriterier, idet kvinderne et år efter fødslen i gennemsnit havde taget 10 kilo på i forhold til deres vægt før graviditeten (opgjort på 12 deltagere).

På trods af det svigtende vægttab angiver 80 procent af deltagerne, at de har fået en større forståelse for, hvorfor de er overvægtige og for vigtigheden af en sund livsstil. To ud af tre angav, at have fået nye venner på kurset. De fleste angiver at have fået en sundere livsstil, og halvdelen angiver at have fået et større fysisk velvære og overskud. Det, der synes at være det største problem, er at forøge den fysiske aktivitet.

Forekomsten af GDM , hypertension og postmature fødsler synes at svare til landsgennemsnittet for overvægtige gravide.

Ti ud af projektets 24 deltagere, svarende til 41,6 procent, fik foretaget kejsersnit – heraf de otte på indikationen disproportio/høj ligestand. På landsplan får 27,5 procent af de overvægtige gravide (BMI >30) foretaget sectio. Hver tredje af børnene i projektet vejede >4.000 g.

Evalueringen af projektet ’Lettere liv’ findes på www.jordemoderforeningen.dk under Jordemoderfagligt. Evalueringen er udarbejdet af jordemoder Nina Brændgaard, der træffes på rsnina@ra.dk.