Leksand-model i fuld skala

Et ambitiøst projekt er søsat i Holstebro Kommune, hvor jordemødre og sundhedsplejersker de næste tre år skal være med til at skabe det optimale kursustilbud til førstegangsforældre. Nu også på baggrund af Tea Trillingsgaards ph.d.

Begejstringen er næsten til at tage og føle på i Holstebro, hvor 900 forældrepar i løbet af de kommende tre år vil få tilbudt et kursusforløb i familiedannelse, som siger spar to til alt, hvad man tidligere har set i Danmark.

– Det er et fantastisk tilbud. Helt vildt fedt, siger jordemoder Iben Lorentzen, der har været med til at udvikle den holdbaserede fødsels- og forældreforberedelse under overskriften ‘Familie med Hjerte‘ i samarbejde med sundhedsplejersker, psykologer og en række andre involverede fagfolk.

Indholdet i det halvandet år lange kursusforløb har gennemgående fokus på parrenes kommunikation og er i øvrigt stærkt inspireret af de positive erfaringer fra den såkaldte Leksand-model. Siden 1996 har alle førstegangsgravide i den svenske kommune syd for Siljan søen gennemgået et omfattende forældreforberedelseskursus, der ikke alene har ført til et markant fald i antallet af skilsmisser, men også til, at Leksand Kommune i dag har langt færre socialt udsatte børn og unge.

Bedre trivsel
– Det er en dansk udgave af Leksand-modellen, vi er i gang med at udvikle. En investering i fremtiden, som skal være lettere tilgængelig for alle danske kommuner, forklarer ledende sundhedsplejerske i Holstebro Kommune, Pernille Almdal.

Det er hende, der er projektleder på ´Familie med Hjerte‘, som har været et gratis tilbud til alle førstegangsgravide i kommunen siden foråret. I første omgang har Tea Trillingsgaards afhandling derfor ikke været inspirationskilde.

– Men i de kursusforløb, vi starter op her i efteråret, overvejer vi at flytte temaet om familiedannelse til efter fødslen, som Tea Trillingsgaard anbefaler, nævner Pernille Almdal, der betragter en eventuel nedgang i skilsmissetallet som en sidegevinst i forhold til det overordnede mål: helt generelt at skabe bedre trivsel i familierne.

Tværfaglig sidegevinst
– Noget af det unikke ved projektet er også, at forskellige faggrupper er gået sammen om at skabe et optimalt tilbud, fortsætter Pernille Almdal.

For eksempel er det ikke mange steder, at jordemødre og sundhedsplejersker arbejder tæt sammen. Men i Holstebro gør de.

– Det er helt fantastisk. Det giver en rigtig god dynamik, siger Pernille Almdal, der betragter den øgede tværfaglige forståelse og den mere ensartede formidling til de nye familiere som endnu en vigtig sidegevinst. Ligesom netværksdannelsen imellem de involverede forældre er det.

Iben Lorentzen er enig. Jordemødrene i Holstebro har længe ønsket et tættere samarbejde med sundhedsplejerskerne, og lige pludselig kører det bare, konstaterer hun.

De første hold forældre, som har modtaget kvalificeret input om alt fra bleskift til budgetlægning, fra kolik til kærestesorger, har været meget begejstrede, viser den løbende evaluering.

– Jeg synes, det er blevet taget rigtig godt imod. Forældrene er vældig motiverede, oplever Iben Lorentzen.

– Ja, allerede nu har vi en fornemmelse af, at vi er på rette vej, siger Pernille Almdal.

  • ’Familie med Hjerte’ er et gratis tilbud til alle førstegangsfødende i Holstebro Kommune i en tre-årig forsøgsperiode.
  • Forløbet består af 14 mødegange fra 22. graviditetsuge til barnet er 15 måneder. Starttidspunktet overvejes p.t. skubbet til 26. uge.
  • Ud over familiedannelsen og det gode parforhold er der temaer om bl.a. privatøkonomi og familiejura, fødselsforberedelse og barnets udvikling.
  • Sundhedsplejersker og jordemødre er nøglepersoner i kursusforløbet, der også involverer praktiserende læger, psykologer, bankrådgivere og jurister m.fl.
  • Projektet er blevet til i et samarbejde imellem Holstebro Kommune, Fonden for Socialt Ansvar, Region Midtjylland, Den Obelske familiefond, Trygfonden og Holstebro Handelsstandsforening.
  • De samlede udgifter er 7 millioner kroner. 
  • Se mere på www.familiemedhjerte.dk