Lederne special

Lederne arbejder meget, men er samtidig gennemgående tilfredse med deres arbejdsvilkår. Langt de fleste mener, at de har en kvalificeret medarbejdergruppe.

Jordemødre på lederoverenskomst besvarede, ud over grundskemaet, et særligt tillægsskema målrettet lederne, der i denne sammenhæng tæller alle jordemødre på lederoverenskomst (topledere, mellem- og afdelingsledere).

Resultaterne viser, at der er store forskelle på toplederes og mellem/ afdelingslederes vurderinger af deres arbejdsforhold. 53 procent af toplederne finder, at deres jobbeskrivelse ’i høj grad’ er veldefineret, mod 36 procent i mellemledergruppen. 67 procent af toplederne mener, at ansvar og kompetence ’i høj grad’ harmonerer, mod 39 procent i mellemledergruppen.

53 procent af toplederne føler, at de ’i høj grad’ får den nødvendige information mod 32 procent i mellemledergruppen. Lederne angiver, at de i gennemsnit arbejder 44 timer om ugen med en spredning på 37 til 65 timer. Næsten hver fjerde leder angiver at arbejde mere end 50 timer om ugen. 61 procent mener, at det administrative arbejde er taget til i omfang i de seneste år og at arbejdsbyrden generelt er vokset. Til trods herfor vurderer et flertal af lederne, at vilkårene for at varetage lederjobbet alt i alt er ’gode’ eller ’meget gode’.  <//span>–
Portræt af en jordemoder
Jordemoder på overarbejde
Karen er 45 år og arbejder på fuld tid på et mindre fødested. Hun tager ofte ekstra vagter og er i virkeligheden oppe på en arbejdsuge på 45 timer. Hun føler sig ikke væsentligt presset til at tage de ekstra vagter, men vil gerne hjælpe afdelingen og tjene de ekstra penge. På trods af de mange arbejdsdage har hun et sygefravær — under ni dage om året — hvilket er under gennemsnittet for afdelingen. Men hun kan godt mærke, at det tærer på privatlivet, at hun er hængt så meget op på jobbet. Faktisk er det på vej til at blive et problem for hende.