Leder: Vi skal satse på uddannelse

Vi behøver ikke mangle jordemødre i fremtiden. Der er atter i år mange, der søger ind; i alt over 900 har søgt jordemoderuddannelsen, heraf halvdelen som 1. prioritet. Og vi står fortsat på top ti over uddannelser, der kræver højt gennemsnit. For nogle få år siden toppede vi listen, nu ligger vi som nummer 10. Jeg tror ikke, at vi skal indlæse en nedtur for fagets tiltrækningskraft i dette, højdespringerne varierer nemlig lidt fra år til år. Vi skal blot glæde os over, at der igen er lyse hoveder — i alle kulører — der ønsker at indgå i det fantastiske arbejde, som det er at følge kvinden og hendes familie fra — måske før — første færd, til hun, barnet og faderen er godt i gang med at være en familie.

Og så skal vi støtte disse hoveder, og deres hænder, og deres hjerter, så de kommer godt igennem uddannelsen og frem til et arbejdsliv, de kan leve godt og længe i.

Processen at føre et menneske fra at være en lykkelig nyoptaget studerende til en færdiguddannet jordemoder er en fantastisk opgave for lærere og kontaktjordemødre, og alle, der kommer i berøring med de studerende undervejs. Men opgaven forvaltes under vanskelige vilkår.

Dels har skolerne som vi alle ved været under omstrukturering gennem de seneste fem år. Dannelsen af CVU’er er knap nok overstået, før nye processer er i gang for at danne få, endnu større ”superinstitutioner”. Som overalt i det offentlige er der et markant pres for at få mere ud af pengene, og i de kliniske uddannelsesforløb mærker vi også presset på basisjordemoderen og hendes tid sammen med den studerende.

Der er et utal af gode grunde til at satse stort på uddannelse i almindelighed: Det er Danmarks eneste håb om en stærk placering på det globale arbejdsmarked, at vi satser på at uddanne så godt som muligt.

Også på jordemoderområdet er der god grund til at gøre uddannelsen så tiltrækkende og så effektiv som muligt: Danmark mangler jordemødre (ligesom resten af verden, i øvrigt, så vi kan ikke og bør ikke hente dem i udlandet).

Vi ved, at hvis samfundet vil satse på fremme af sundhed og forebyggelse af sygdom, så kan vi på et afgørende vigtigt tidspunkt i livet udnytte muligheden for nær kontakt med den vordende familie netop gennem jordemoderindsatsen.

Gennem alle tider har man haft jordemødre, hjælpsomme, duelige, støttende, selvlærte og mesterlærte kvinder. Sådan forventer vi fortsat, at jordemødre skal være. Men den tid vi lever i, har yderligere krav til jordemoderkunnen: Dagens jordemoder skal være højt uddannet professionel, dygtig til samarbejde, vidensudviklende. Dertil kræves en solid uddannelse i skole og i klinik.

Undervisningsministeriet er i gang med at se nærmere på behovet for revision af sundhedsprofessionsbachelor- uddannelserne. Det er værd at håbe på, at ministeriet finder ud af at bakke op om det fornemme arbejde, der præsteres under stort pres i dagens sundhedsuddannelser.

Lad os få verdens bedste jordemødre ud af de lyse ho’der! Og, undervisningsminister, giv os fortsat opbakning til den jordemoderproces, det er at gøre en uddannelsessøgende i stand til at erkende og give videre. Så får vi løst vores jordemodermangel, også på langt sigt. <//span>