Leder: Vi lytter så meget til andre…Nu skal I lytte til os!

Det var basalt set hvad Sundhedskartellet sagde til arbejdsgiverne, da vi mødtes første gang den 18. oktober. Men meget tyder på, at der er behov for væsentlig mere end et lytterør, hvis vi skal ha’ arbejdsgiversiden til at fange budskabet.

Parterne er nemlig meget langt fra hinanden. Således serverede arbejdsgiversiden (repræsenteret ved embedsmænd – de ansvarlige politikere holdt sig væk) en glasklar melding om, at der kun er meget begrænsede midler.

Dernæst annonceredes angreb på basale rettigheder igennem mange år. Bare et enkelt af kravene vil nok få det til at gibbe i mange jordemødre, nemlig at overarbejde først skal opgøres ved udløbet af en normperiode? Du er på arbejde fra 7-15.30. Så tror du nok, at du har fri, men hov, der melder sig tre fødende på én gang oven i de to, der allerede er i huset, og du kan nu ikke gå, før der er fundet afløsning, eller eventuelt før der er født af. Du går hjem klokken 18. Det udløser i dag overarbejdsbetaling – altså ekstra 50% i timen. Men hvis arbejdsgiverne får magt, som de har agt, så skal vi først lige henslæbe 14 uger, eller 20 eller hvad nu normperioden er på, og så er det måske udlignet… Kan det redde træthed? Kan det understrege behovet for at holde normering og beredskab i orden, således at lejlighedsvise spidsperioder dækkes med hurtig hjælpsomhed mellem kolleger og helt selvfølgeligt honoreres ordentligt (hvad man vel knap nok i dag kan tale om)?

Og så hjælper det i øvrigt ikke på situationen, at arbejdsgiverne synes, at det er på sin plads at markere utilfredshed med Sundhedskartellets selvstændighed i forhandlingerne.

Amter og kommuner har en stram økonomiaftale og en kommende strukturreform at henholde sig til. Så de vil gerne nøjes med at vedligeholde overenskomsten. Men vi vil ikke vedligeholde vores efterslæb.

Lyt lige til det.

Lillian Bondo
Landsformand