Leder: Vi hilser

Danmark er i en venteposition i skrivende stund. Valget er knapt helt afgjort, der mangler i hvert fald fintælling for at få de sidste kandidater på plads, og vi kender endnu ikke andre poster i regeringen end – antagelig – statsministerposten.

Jordemoderforeningen har offentliggjort en lykønskning på vores hjemmeside.

Og den er ment præcis, som den er skrevet: Velkommen til arbejdet!

Vores to store arbejdsgiverparter, Danske Regioner og KL, har også begge hilst en ny regering velkommen og glæder sig til at få den kommunale økonomi for det kommende år på plads, så alle ved, hvad der kan disponeres over.

FTF og LO har sammen hilst ”Lars” tillykke med et stort banner, der minder om at huske på at inddrage lønarbejderne i den kommende politikudvikling.

Og Lars Løkke Rasmussen har før valget understreget, at han vil indkalde til trepartsdrøftelser. Så der er grøde i debatterne, og der er arbejdstøj, der trækkes på.

Til den kommende sundhedsminister sender vi, så snart navnet foreligger, en hilsen og en anmodning om møde så tidligt som muligt. For vi har mange emner, der kalder på en drøftelse – ikke mindst om jordemødres virksomhedsområde, arbejdsmiljø, kvinders valgmuligheder, muligheden for en fornuftig forebyggelsesindsats ved anvendelse af jordemødre i praksisordninger og meget mere.

Det er jo ikke usandsynligt, at vi kommer til at hilse på en sundhedsminister, der kender jordemødre og vores område særdeles godt. Det vil vi selvfølgelig se frem til – men også hvis det er en politiker, der ikke tidligere har været dybt inde i maskinrummet, er der behov for indgående samtale om os og vores potentiale. Om et samarbejde i både privat og offentligt sundhedsvæsen, der rummer muligheder for at stille alle, også de svageste, bedre.

Og så lige fra vores helt egen verden, her er vi også i den grad i arbejdstøjet. Den ny næstformand er på plads, vi har allerede jævnlige møder og skyper og taler i telefon. Vi har, som det fremgår af tidsskriftet, haft travlt på Folkemødet, og vi følger tæt med i arbejdet i regionerne med at implementere finanslovsmidlerne.

Hav en god sommer, vi ses derude, og lad høre fra jer!  

"Til den kommende sundhedsminister sender vi, så snart navnet foreligger, en hilsen og en anmodning om møde så tidligt som muligt. For vi har mange emner, der kalder på en drøftelse – ikke mindst om jordemødres virksomhedsområde, arbejdsmiljø, kvinders valgmuligheder, muligheden for en fornuftig forebyggelsesindsats ved anvendelse af jordemødre i praksisordninger og meget mere.." 
Lillian Bondo, formand