Leder: Vi har grund til fejring

I disse dage er der varmet op til opfølgning af forskellig art på Women Deliver 2016. Det sker blandt i form af en folketingshøring om ligeløn, som Jordemoderforeningen er medarrangør af. Samtidig lægges der sidste hånd på præsentationer og workshops med mere til ICMs store kongres i Toronto, Canada.

Jordemødres arbejde, fremskridt og kamp for kvinders og børns – og egen – overlevelse markeres på alle tænkelige måder.

Vi har deltaget i Nordisk Jordemoderforbunds styrelsesmøde, været i Berlin til WHOmøde, og Sustainable Midwifery, samarbejdsorganisationen med vores twin, Liberias jordemoderforening, har afholdt møde med spændende oplæg i Jordemoderforeningen.

Jordemødre i hjælpeorganisationer og jordemødre, der forsker i bæredygtige løsninger, er også fremme i forreste linje.

Det er værd at fejre!

Og så har vi jo også en del at fejre i Danmark – trods alt. Selv om vi ved, at meget kan gøres bedre, så skal vi også ind imellem unde os selv at standse op og glæde os over det, der faktisk lykkes: Vi har en fødselshjælp, der hører til de sikreste i verden. Vi har et tæt og godt samarbejde med andre faggrupper, herunder måske allertættest almen praksis, obstetrikken og sundhedsplejen. Vi har gratis fødselshjælp. Vi er forsikret i vores arbejde. Vi har gratis uddannelse, og vidtgående gratis videreuddannelse. Vi har et sikkerhedsnet under os selv i form af arbejdsløshedsunderstøttelse og pension, hvis det skulle gå galt for os i vores arbejde.

Det er slet ikke en udtømmende oplistning, og jeg er helt klar over, at der er meget at kommentere i detaljer i forhold til de forskellige emner.

Men somme tider skal vi feste – somme tider skal vi trække vejret dybt og spørge os selv, hvordan det ellers kunne se ud?

Hvordan det ellers kunne se ud, det kan vi konstatere ved at kigge os godt omkring i verden og se på, hvad man kan og må og gør i andre lande. Hvad har vi lyst til at undgå i Danmark, hvad vil vi gerne kopiere og hvordan støtter vi kolleger over hele verden med deres anstrengelser for at forbedre indsatsen for piger, kvinder, drenge og mænd, og for jordemoderfaget?

Det lærer vi noget af i de internationale sammenhænge, hvor jordemødre deltager. Masser af jordemoderkraft kommer til udtryk fra de mange danske og nordiske deltagere i den kommende ICM-kongres i Toronto, Canada, i juni måned. Masser af jordemoderkraft kommer til udtryk i NJF’s kongresser – den næste er i Reykjavik, Island, i 2019. 100 år efter stiftelsen af den islandske jordemoderforening. Glæd jer!

Med de over 300 år på bagen som uddannet, organiseret og autoriseret profession, som gælder danske og nordiske jordemødre, så har vi meget at inspirere andre foreninger med.

Og vi henter inspiration i de beundringsværdige og stærke indsatser, der ydes under de vildeste vilkår rundt om i verden. Både fra vores danske kolleger involveret i hjælpearbejde og uddannelse – men måske i endnu højere grad inspiration fra de kvinder og mænd, der yder det umulige under beskydning, under hungerkatastrofer og epidemier, under totalitære styrers dominans og meget mere. Så selv om det netop har været The International Day of the Midwife, så er der grund til at fejre jordemoderindsatsen – hver eneste dag! 

“Men somme tider skal vi feste – somme tider skal vi trække vejret dybt og spørge os selv, hvordan det ellers kunne se ud?”
Lillian Bondo, formand