Leder: Vi har brug for – mere – viden om jer

Ikke fordi juleevangeliet nærmer sig, og det er heller ikke så relevant at gøre jordemødre i mandtal.

Men vi vil så gerne vide mere om jer.

Vi har et medlemssystem, der fra gammel tid først og fremmest var vigtigt for at kunne opkræve kontingent – så arbejdsplads, adresse, medlemsstatus – det var nok.

I dag skal vi selvfølgelig vide meget mere, blandt andet for at kunne indberette jeres skattefradrag for kontingentbetaling til SKAT eller for at kunne sende jer særlige målrettede tilbud.

Vores medlemssystem er udviklet meget fra den første cigarkasse under formandens seng tilbage i forrige århundrede.

Men der er ting, vi ikke kan følge godt nok med i eller svare tydeligt nok på.

For eksempel, et meget hyppigt stillet spørgsmål fra journalister, her i populær gengivelse: Hvor går jordemødre hen, når de går ud? Det spørgsmål kan vi ikke svare tilstrækkeligt præcist på.

Der er en tendens til, at man svarer i æbler, når der spørges til pærer. Eller sagt med andre ord, at journalisten siger, at hun har hørt, at flere og flere jordemødre søger bort fra jordemoderarbejdet, og vi ved, at jordemødre i dag arbejder med mange felter, fra den traditionelle kernefaglige opgave, som kun jordemødre kan udføre, til de mange felter, hvor vi er i stedet for eller sammen med andre faggrupper.

Men vi ved også, at travlheden har været med til at skubbe jordemødre fra selve fødslerne og ud i andre felter. Så for at kunne svare nuanceret på dette har vi brug for jeres hjælp. Fordi det store pres på arbejdslivet også får nogle til at vende sig helt bort fra faget og melde sig ud af foreningen, har vi valgt ligeledes at spørge et antal jordemødre, der har meldt sig ud af foreningen siden 2015.

Vi håber, at du vil medvirke til at oplyse os om bevægelserne i jordemoderskaren. Når vi ved mere, kan vi bedre rådgive om tiltag til at dæmme op for mangel på arbejdskraft.

Vores tese er, at der er jordemødre nok – hvis arbejdsforholdene er acceptable. Vi mener at kunne se, at de arbejdspladser, der tilbyder roligt, stabilt jordemoderarbejde med respekt for jordemødres arbejdsforhold, har lettere ved at fastholde end de arbejdspladser, hvor tempoet er ubærligt højt og opgaverne svinger meget.

Men det er også muligt, at vi vil finde ud af, at der faktisk mangler uddannede jordemødre, og at der må uddannes flere. Noget, der så vil være to veje til: Mindre frafald på uddannelserne, et forhold der under alle omstændigheder er et skarpt fokus på fra uddannelserne, og et større optag. Det tager vi stilling til, når vi ved mere.

DERFOR beder vi jer: OPDATER jeres medlemsoplysninger med en gyldig mailadresse – én som I faktisk tjekker jævnligt. Så sender vi et spørgeskema ud til jer i løbet af den kommende måned. Med de oplysninger, I deler der, vil I stille de politisk valgte og alle lederne og sekretariatet meget bedre, når det gælder kampen for det gode jordemoderarbejde.

Tak! 

  “Men der er ting, vi ikke kan følge godt nok med i eller svare tydeligt nok på. For eksempel, et meget hyppigt stillet spørgsmål fra journalister, her i populær gengivelse: Hvor går jordemødre hen, når de går ud? Det spørgsmål kan vi ikke svare tilstrækkeligt præcist på.”  Lillian Bondo, formand