Leder: Vi anbefaler

Hvad står der om det i anbefalingerne?

Vi slår ofte op i Sundhedsstyrelsens ’Anbefalingerne for svangreomsorgen’, som de rettelig hedder, når vi skal henvise til den officielle og evidensbaserede viden på vores område. Det er der, vi finder inspiration til den organisering af svangreomsorgen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Nu skal anbefalingerne revideres. Bortset fra en afgrænset revision af kapitlet om barselperioden i 2013 er anbefalingerne senest blevet revideret i 2009. En revision skal inddrage den ny viden, der er produceret siden, og blandt andet tage højde for demografiske og holdningsmæssige ændringer i befolkningen.

Jordemoderforeningen og jordemødre med særlig indsigt på udvalgte områder vil også denne gang blive involveret i det store arbejde, der ligger i at gennemtrævle litteraturen og kortlægge kliniske erfaringer, der skal være udgangspunktet for revisionen.

Når dette blad er på gaden, er de arbejdsgrupper, som Sundhedsstyrelsen vil nedsætte til at stå for arbejdet, netop blevet sammensat. Vi bistår med at samle jordemødre til dette vigtige arbejde og håber på et frugtbart tværfagligt samarbejde.

Der vil undervejs være brug for input fra jordemødre, der har en særlig indsigt og erfaring at øse af på specifikke områder. Vi vil efterlyse dette gennem de kanaler, som vi har til rådighed.

Revisionen af anbefalingerne vil få høj prioritet i den tid, som arbejdet kommer til at vare.

Sundhedsstyrelsen stiler på nuværende tidspunkt mod, at arbejdet kan afsluttes i løbet af 2018.

God sommer!. 

 

“Der vil undervejs være brug for input fra jordemødre, der har en særlig indsigt og erfaring at øse af på specifikke områder. Vi vil efterlyse dette gennem de kanaler, som vi har til rådighed.”
Lillian Bondo, formand