Leder: Varm sommer på vej

Igennem tiderne har mennesker haft lettere ved at undfange børn efter nogle måneder på rigelig kost med gode vitaminer. Når sultmånederne hen over vinteren var ovre, så kom det grønne, æggene, byttedyrene, afgrøderne og fertiliteten steg: Forårsbørn var resultatet.

I vor tid grundlægges graviditeter lidt mere efter ønske, vi er ikke så afhængige af årstiderne, og børn kommer året rundt. Alligevel ser det ud til, at der er markant flere sommerbørn i år.

For nylig foreslog en kollega, at vi skulle lave en kampagne for seksuel tilbageholdenhed i befolkningen i efterårsmånederne, så flere jordemødre kunne få en sammenhængende sommerferie.

Med den sommer vi har foran os, er tanken måske slet ikke så tosset. I hvert fald meldes der fra mange fødesteder om stigende fødselstal i 2016, der kulminerer her i juli og august.

Hvis det er resultatet af Danmarks Radios ’Knald for Danmark’ udsendelse og kampagne i efteråret, så må vi henstille til, at genudsendelsen bliver planlagt til forårsmånederne.

Der er ingen tvivl om, at det bliver en hed sommer, hvor der bliver tryk på fødegangene.

Samtidig har vi nu for første gang siden 2010 oplevet, at enkelte fødesteder har haft svært ved at rekruttere jordemødre. Det er jo egentligt et paradoks, når man tænker på, at der siden 2009 er blevet uddannet 600 jordemødre flere, end der er gået på pension.

Det er dog et paradoks, der er til at forklare. For det første havde vi jo et underskud af jordemødre frem til 2010.

Derudover har vi haft succes med vores strategi om at samfundet har glæde af at anvende jordemødre i deres brede kompetencefelt og vores strategi om at få bedre uddannelsesmuligheder for det enkelte medlem.

Samtidig er vi også en faggruppe, hvor langt flere for tiden er på barsel – alene på grund af vores alderssammensætning. Derudover så har finanslovsmidlerne betydet, at man stort set samtidig skulle ud og ansætte 80-90 ekstra jordemødre.

Alt sammen gode og dejlige forklaringer.

Men det skyldes også, at mange medlemmer aktivt har valgt at søge væk fra selve fødegangsarbejdet det seneste år. Selvom en del har været tiltrukket af nye muligheder, så må vi erkende, at nogen søger væk, fordi de oplever arbejdspresset som helt umuligt.

Sådan skal det ikke være, og det må vi sammen gøre noget ved. Det er en dyr løsning for samfundet at uddanne jordemødre til et område, hvor jordemødre er helt centrale, for så kun at kunne fastholde dem i ganske få år. Det er også en dyr løsning, hvis hospitalerne vælger en vikarløsning i stedet for faste ansættelser. Og begge løsninger er dårlige for jordemødrene, når det for ofte sker, at man er usikker på, om der i dag er nok kolleger på arbejde.

Sommeren er på vej, og der kommer mange fødsler. En del steder er der lavet særlige beredskaber, og jeg ved, at alle fra ledelse til basisjordemødre gør, hvad de kan for at få løst de problemer, der måtte opstå.

På den lange bane er den holdbare løsning kun denne: At få skabt nogle arbejdsvilkår for jordemødre, så det at arbejde i det brede kompetencefelt eller søge videreuddannelse er et aktivt tilvalg og ikke et fravalg – en karriereudvikling og ikke en flugt.

God sommer! 

“Det er en dyr løsning for samfundet at uddanne jordemødre til et område, hvor jordemødre er helt centrale, for så kun at kunne fastholde dem i ganske få år. Det er også en dyr løsning, hvis hospitalerne vælger en vikarløsning i stedet for faste ansættelser.” 

Lillian Bondo, formand