Leder: Vær velkommen!

Vores regionale arbejdspladser har i november og december haft valg til tillidsrepræsentantposterne. På en del arbejdspladser blev tillidsrepræsentanterne genvalgt, mens andre fik nye.

På alle 24 arbejdspladser har jordemødre dermed valgt den kollega, der skal repræsentere dem i det lokale samarbejde, og det er glædeligt at se en så stor interesse for opgaven, at der på flere arbejdspladser har været flere om buddet.

At være tillidsrepræsentant og suppleant er nemlig en værdifuld funktion for kollegerne og for de lokale ledelser. Det er en funktion, som muliggør, at ting lykkes, at medarbejdere og ledelser kan få et smidigt og godt samarbejde til alles bedste.

Det ved vi, og det ved I.

Men tilsyneladende er der en del af denne viden, der ikke deles af arbejdsgiverorganisationerne. Både Danske Regioner og især KL har op til de igangværende overenskomstforhandlinger luftet synspunkter, som afslører en noget anden holdning til det lokale samarbejde og vores repræsentanter.

Arbejdsgiverne ønsker, at der skal være færre tillidsrepræsentanter, og de mener, at der bruges alt for meget tid på at inddrage medarbejderne og give dem indflydelse på arbejdet via MED-systemet. Suppleanterne skal, ifølge arbejdsgiverne, ikke have samme beskyttelse mod afskedigelse som tillidsrepræsentanterne; de er jo ikke aktive og derfor ikke udsatte, som tillidsrepræsentanterne er, lyder det.

Det er i hvert fald ikke Jordemoderforeningen, der har for mange tillidsrepræsentanter. Hver af vores tillidsrepræsentanter repræsenterer i gennemsnit 45 medlemmer, og vi kunne på grund af organiseringen med meget større fødesteder end tidligere godt bruge flere, end der i dag er mulighed for.

Det kan være en stor mundfuld for kun én tillidsrepræsentant, der selv går i vagt, at varetage ligeledes vagtbærende kollegers interesser, når der oftest heller ikke er en fællestillidsrepræsentant for gruppen. At kunne trække på suppleanten er også til ledelsens fordel. Så er der altid én, man som leder eller medarbejder kan få fat i, når der er behov for det. Derfor er det også praksis på mange jordemoderarbejdspladser, at suppleanterne rent faktisk går aktivt ind i det lokale MED-arbejde og i forhandlinger af såvel løn som mere følsomme forhold.

Så selvfølgelig skal også suppleanten fortsat være beskyttet mod afskedigelse i lighed med det, der gælder tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter. Ved OK13 forhandlingerne vil vi derfor fastholde denne værdi – for begge parter – af TR systemet. Det handler ikke om festtaler og nytårsskum. Det handler om den gode arbejdsplads.

Godt nytår til jer alle!

“Det er i hvert fald ikke Jordemoderforeningen, der har for mange tillidsrepræsentanter. Hver af vores tillidsrepræsentanter repræsenterer i gennemsnit 45 medlemmer.”

Lillian Bondo, formand