Leder: Valgflæsk og muligheder

Når dette blad lander hos dig, har der været valg til Folketinget – og måske er der også dannet en regering.

I ugen op til valget stod politikerne i kø for at komme med bud på at løse problemerne i sundhedsvæsnet. Flere kom med konkrete indspark til løsning af de akutte problemer med ventelister og rekruttering, mens buddene på løsning af de mere grundlæggende problemer – ligeløn og sikring af velfærdssamfundet – var mere luftige.

I en valgkamp er der valgflæsk, og der er reelle udspil. Der kommer til at gå tid – måske år – før vi kan konstatere, om vi blev forsøgt spist af med tomme kalorier eller om løfter blev til virkelighed.

Det er den virkelighed, vi som organisation agerer i under en valgkamp.

Som interesseorganisation er det Jordemoderforeningens fornemste opgave at italesætte og sikre, at netop jordemødres arbejdsforhold også forstås, ses og anerkendes i forhold til de problemstillinger, som netop vores område har. Og det i særdeleshed, når der er politiske partier, der viser vilje og ambitioner.

Flere partier peger på vagtbelastning som en årsag til, at medarbejdere i sundhedsvæsnet søger væk. Det er rigtig set.

Langt de fleste jordemødre starter deres karriere på en regional fødeafdeling. Nogle med fødsler – masser af fødsler – for at få dem ind under huden.

Men arbejdet på fødeafdelingen med skiftende vagter og med arbejde hver anden eller hver tredje weekend kan være svært at få til at hænge sammen med et familieliv. Når et presset arbejdsliv tilmed bliver toppet med, at man ikke kan få ferie samtidig med skolerne – eller hvor det bare er dejlig sommer – så er løsningen for mange at vælge det akutte og det vagttunge arbejde fra.

Når der er politisk anerkendelse af netop udfordringen i at arbejde på skæve tidspunkter, så skal jordemødrene som faggruppe selvfølgelig tænkes med.

Den politiske velvilje, som vi oplevede under valgkampen, skal udnyttes. God interessevaretagelse er at spille de bolde ind, som er helt rigtige – og som der er lige nu er opsat et mål for.

Men hvad så med alle de andre vigtige funktioner og opgaver, der bliver udført i dagtid? Har foreningen ingen ambitioner for løn og vilkår for jordemødre, der varetager disse? Eller for grundlønnen?

Jo, selvfølgelig har vi det. Det er jo grundlønnen, som skal være tegnende for en faggruppes værdi. Ulempeydelser skal gives for ulemper. Grundlønnen skal afspejle vores uddannelse, ansvar, kompetencer og samfundsmæssige værdi.

I 2024 skal vi igen forhandle overenskomst på det offentlige område og allerede nu starter vi de indledende diskussioner. Hvad er vores prioriteringer? Hvad kan vi byde ind med?

Vi ser frem til diskussionen om, hvordan vi bedst og stærkest spiller relevant ind i forhandlingerne om varig løn, og om hvordan man sikrer attraktive arbejdspladser.

Uden gode og attraktive arbejdspladser for jordemødrene, fremtidssikrer vi ikke gode forhold for familierne.

Den politiske velvilje, som vi oplevede under valgkampen, skal udnyttes. god interessevaretagelse er at spille de bolde ind, som er helt rigtige – og som der lige nu er opsat mål for.

Lis Munk