Leder: Valg før eller siden

Der vælges konstant i vores liv. Hver dag træffer vi utallige valg, bevidst eller underbevidst. Skal vi gå den ene vej til bussen eller den anden, skal vi koge havregrød eller spise grynene med mælk, skal jeg bytte den vagt eller ej, skal jeg søge job i udlandet eller i Netto, skal jeg stemme på Lars eller Helle, skal jeg sløjfe min opsparing til efterlønnen, skal jeg, skal jeg… Ja, kom selv med flere beslutninger og valgmuligheder. Du kender dem.

Valg former vores liv. De beslutninger, vi selv træffer, er lige så vigtige som de beslutninger, som andre træffer. Og alligevel oplever vi konstant i disse år, at der træffes beslutninger af andre end os selv, beslutninger, der får afgørende betydning for vores egne valgmuligheder. Hvis regeringen vælger at beskære det offentliges udgifter endnu mere, påvirker det vores muligheder for overhovedet at arbejde med det, vi er uddannet til, eller at arbejde med det på en måde, som vi kan leve med – hvis altså regeringen vælger at lade nedskæringer ramme svangreomsorgen.

Er det en fair og rimelig fordeling af indflydelse, at de bestemmer, og at vores arbejdsliv, og kvindernes svangreomsorg lider? Hvad det end er, så må det ses som det repræsentative demokratis byrde og styrke under et. Vi har valgt repræsentanter, der forhandler sig frem til, at mere end 90 stemmer i Folketinget netop vælger for os.

Kan vi gøre andet end at lægge os ned og give op? Ja. Det kan du, og det kan vi sammen. Vi kan vælge konstant at gøre opmærksom på, at der er andre valg at træffe, valg der giver bedre mening for alle. Disse valg (blandt mange) kunne efter min mening være:

  • At fremhæve den gode økonomi i at yde den sunde og grundige omsorg for alle familier, til forebyggelse af problemer og til en god begyndelse i livet for den nyfødte.
  • At samarbejde med kvinder og mænd om at give ansvaret for fødslerne tilbage til dem, der føder og modtager barnet.
  • At arbejde lokalt med læsning af artikler og diskussion af retningslinjer. Skal andre faggruppers faglige møder vælge for jordemødre og for kvinderne, eller skal vi sætte os med omkring debatbordet?
  • At udtrykke sig i læserbreve, henvendelser til politisk valgte og gennem handlinger i dagligdagen.
  • At forsøge at udforske nye arbejdsfelter og arbejdsformer for jordemødre.
  • At arbejde med dokumentation og fremlæggelse af resultater eller hændelser.

Dette nummer af tidsskriftet berører mangt og meget af det ovenstående: At arbejde med nyblevne familier repræsenterer et bevidst valg for flere og flere jordemødre, et valg, der ligger fornemt i tråd med den generelle jordemoderviden. At vælge at arbejde som jordemoder kan indebære både ture i fastkørte PMV’er og måske også ture på ski. At vælge at arbejde respektfuldt med fødsler kræver indsigt i nyeste viden om den normale fødsel, samt et aktivt valg på et fødested om opgør med ikke evidensbaseret skæren alle fødende over en kam.
Der er valgmuligheder i forhold til jobsted – helt ud over landets grænser – og endelig, så er det et godt valg at se grundigt på timelønsvilkår og vikarforbrug på de enkelte fødesteder.

Vælg! Eller andre vælger for dig.

 
"Er det en fair og rimelig fordeling af indflydelse, at de bestemmer, og at vores arbejdsliv, og kvindernes svangreomsorg lider? Hvad det end er, så må det ses som det repræsentative demokratis byrde og styrke under et."
Lillian Bondo, formand