Leder: Vælg din arbejdsgiver

Om et par dage går Danmark til valg, og denne gang for første gang til valg af regionsråd. Valg af 5 x 41 personer, der skal sidde omkring et bord og styre regionernes opgaveløsning.

Det bliver ikke nemme poster at sidde på. Råderummet bliver ringe. Hvert af regionernes tre opgaveområder, sygehusområdet med mere, regional udvikling og social- og undervisningsområdet, får et selvstændigt finansieringssystem. Det vil ikke være muligt at flytte penge mellem områderne.

Da regionerne ikke får mulighed for at udskrive skat, sådan som amterne kan i dag, bliver aktiviteten i regionerne, i forhold til det behandlende sundhedsvæsen og sygesikringen, fastlagt inden for en økonomi, der vil være afhængig af den udmeldte ramme fra staten samt af aktivitetsniveauet.

Der skal omstilles og fusioneres på mange planer, der skal spares, og der skal bevilges øgede udgifter. Forskellige virksomhedskulturer skal samarbejdes og over tid finde fælles ståsted.

Alt i alt nok en mundfuld, der kan afskrække fra at stille op til posterne. Og trods disse monumentale udfordringer har der ikke været meget fokus på regionsrådene. en af kandidaterne omtalte på et valgmøde, jeg deltog i, valget til regionsrådet som ”det hemmelige valg”.

Jeg vil opfordre alle medlemmer af foreningen til at gøre den påstand til skamme. Der har, når I læser dette, været aktiviteter i alle vores fem store regionskredse. Aktiviteter der har medvirket til at gøre de kommende regionspolitikere opmærksomme på, at jordemødre stiller krav til løsningen af opgaverne i vores virksomhedsområde.

Ifølge den ny sundhedslov skal kommunerne varetage den borgerrettede sundhedsfremme- og forebyggelsesopgave – undtagen når det gælder svangreomsorgen. De forebyggende og sundhedsfremmende opgaver inden for graviditet, fødsel og barsel valgte regeringen at placere under regionerne, og det er efter Jordemoderforeningens mening et dårligt valg. Ikke fordi vi ønsker at fjerne os fra samarbejdet med obstetrikere og andre partnere på sygehusene, men fordi denne indplacering er sket, uden at indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen entydigt sikrer midlerne til denne opgave. Han henviser til sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner som løsningen på det spørgsmål.

Jordemoderforeningens muligheder for en sikring af en god indsats for familier i Danmark og en jobtilfredshed på længere sigt ligger nu i at fastholde politikerne på deres valgløfter om styrkelse af sundhedsfremme og forebyggelse og på at samarbejde tæt med regionsråd og kommunalbestyrelser om mulighederne i jordemoderarbejdet. Vi ved, at vi kan betyde en forskel i udviklingen af borgernes helbred.

Gå nu med til de sidste valgmøder og understreg, at der skal sikres forebyggelse, også i fremtiden, også i regionerne. Stem for en anstændig svangreomsorg i det samlede sundhedsvæsen, og stem for sammenhæng mellem jordemoderarbejde og jordemoderliv.

Rigtig godt valg!