Leder: Urafstemning OG lockout

Jordemoderforeningen er i skrivende stund ramt af lockout. Og det er ikke en forsinket aprilsnar.

Jordemoderforeningen er ramt af konflikten på undervisningsområdet. Vores få medlemmer, der underviser på SOSU-skoler, er ikke på arbejde, men modtager understøttelse fra foreningen.

På den øvrige del af vores offentlige arbejdsmarked har vi netop i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg tiltrådt forliget på det regionale og kommunale område, og vi sætter det nu til en – forsinket – urafstemning.

Jeg adviserede allerede i sidste nummer af tidsskriftet, at der nu skulle være urafstemning, men efterfølgende har I kunnet se af vores hjemmeside og nyhedsbrev, at vi i lighed med andre organisationer valgte at udsætte den endelige stillingtagen. Vi har alle med den udsatte stillingtagen ønsket at markere det uacceptable i KL’s og Moderniseringsstyrelsens (staten) manglende reelle forhandlinger på det meste af undervisningsområdet. En adfærd som har ramt Danmarks Lærerforening massivt, men altså også berører andre direkte – herunder nogle af Jordemoderforeningens medlemmer.

De manglende reelle forhandlinger er denne gang på undervisernes område, men hvor bliver det næste gang? Vi blev også på det regionale område mødt med markante krav på arbejdstidsområdet, og selvom vi lykkedes med at afvise de grove krav om forringelse af arbejdstidsaftalen, kunne det blive endnu sværere næste gang, hvis vi ikke havde markeret vores holdning.

Den markering har vi gjort nu, og vi ved, at det er blevet hørt af arbejdsgiverne og de involverede organisationer, og vi kan derfor også sammen med de øvrige organisationer sende resultatet på det regionale og kommunale område til urafstemning, hvorimod vores undervisere på professionshøjskolerne og SOSU-skolerne er nødt til at afvente et samlet statsligt forlig, før der kan stemmes om det.

Vi håber, at I vil tage godt imod det materiale, som vi sender ud i løbet af næste uge og at I vil afgive jeres stemme. En høj stemmeprocent er også en markering af, at vi er del af et fællesskab og dermed et signal til arbejdsgiverne om, at vi står sammen. Hovedbestyrelsen anbefaler, at I stemmer ja.

“Vi håber, at I vil tage godt imod det materiale, som vi sender ud i løbet af næste uge og at I vil afgive jeres stemme. En høj stemmeprocent er også en markering af, at vi er del af et fællesskab og dermed et signal til arbejdsgiverne om, at vi står sammen.”

Lillian Bondo, formand