Leder: Udlandet ansætter danske jordemødre

Flere og flere af vore kolleger beskæftiger sig med jordemoderopgaver, som de måske ikke havde forestillet sig, mens de var under uddannelse. Nogle gør det, fordi de brænder for et særligt område indenfor jordemødres opgavefelt. Nogle gør det, fordi de er nødt til at søge bredere ud end de først havde forestillet sig.

Det sidste års tid har vi afholdt faglige dage for jordemødre, der ikke arbejder på en fødegang. De faglige dage indeholder relevant fagligt input, men bygger også på en tankegang om faglige netværk.

Og pludselig er der opstået faglige fællesskaber, hvor man på tværs af landet kan støtte hinanden i forhold til de særlige vilkår og muligheder, der findes indenfor scanning, barsel, svangre, forskning, kommuner, lægepraksis og som privatpraktiserende.

Som en lille faggruppe er det vigtigt, at vi støtter hinanden uanset, hvad vi beskæftiger os med som jordemødre.

Men der er også jordemødre, der geografisk er meget mobile. Således er mange nyuddannede taget til England. Norge er også et muligt arbejdsmarked for jordemødre, og senest har der været en kraftig stigning i antallet af danske jordemødre i specielt Skåneregionen.

I dette nummer af tidsskriftet kan du læse mere om Jordemoderforeningens bustur for ledige til fødeafdelinger i Skåne. Også her er danske jordemødre i høj kurs, og jo mere vi beskæftiger os med det arbejdsmarked, der ligger lige ved siden af København, jo mere bliver det tydeligt, at vi i Danmark kan lade os inspirere af den svenske brug af jordemødre indenfor rigtig mange spændende områder.

Der bør ansættes flere jordemødre i Danmark. Det sker heldigvis også, men ikke hurtigt nok. I mellemtiden kan vi så glæde os over, at vi har en uddannelse, der er efterspurgt i stor stil i Sverige, Norge, England og resten af verden.

"Der bør ansættes flere jordemødre i Danmark. Det sker heldigvis også, men ikke hurtigt nok."

Lillian Bondo, formand