Leder: Uddannelse

Jordemoderforeningen har netop afgivet høringssvar til høringen over den reviderede uddannelsesbekendtgørelse for jordemoderuddannelsen, der sammen med otte andre uddannelser har været gennem en næsten to år lang revisionsproces.

En række forhold lå på forhånd som et stramt bånd om processen: Uddannelserne måtte ikke blive længere end de nuværende tre et halvt år, 210 ECTS, økonomien skulle holdes neutral – det måtte med andre ord ikke blive dyrere – strukturerne ville fortsætte, som man kender dem og en række almene og fælles elementer skulle præge uddannelserne.

Det har været en sej proces. Meget kunne have været bedre, og meget kunne være blevet værre. Materialet har været beskrevet undervejs, hovedbestyrelse og kredsbestyrelser og selvfølgelig alle uddannelsesfolk på skoler og i klinikken har været aktive parter i at kommentere. Jordemoderforeningen har haft høringsmaterialet i nyhedsbrev og på hjemmesiden. Du kan læse det endelige høringssvar på www.jordemoderforeningen. dk.

Når en sådan proces går i gang, tændes forventninger: Der er meget, vi gerne vil ændre. Vi kender behovet i samfundet for tryg støtte til reproduktiv sundhed, og vi ved, at vi med den rette uddannelse og med støtte fra sundhedsmyndigheder kan give merværdi for en investering i dygtige jordemødre. Men frygten tændes også: Bliver det sværere at uddanne til netop de nødvendige kompetencer, til at udvikle og forny omsorgen?

De kommende år vil vise, om det bliver fornyelsen og styrkelsen, der vinder, eller om det bliver knaphed på uddannelsesressourcer, der vinder.

Sundhedskartellet har arbejdet intenst og tæt sammen om hele processen. Der er forhold, vi ikke er enige om, eller har de samme behov for at få understreget. Men der har været rum også til at være forskellige, inden for den skabelon, som ministeriet og professionshøjskolerne med stor energi har forsøgt at gøre ens. Og så alligevel ikke…

Der er nemlig nedlagt et besynderligt krav om, at der skal kunne indbygges forskellighed i hver enkelt uddannelse, således at forstå, at hver skole kan udvikle en variation af det fælles i de sidste halvandet år af uddannelsen. Besynderligt, fordi vi har et lille land og et fælles sundhedsvæsen – og vi har ikke brug for tre forskellige slags jordemødre, eller for den sags skyld fem forskellige slags fysioterapeuter eller otte forskellige slags nyuddannede sygeplejersker.

Økonomien til at bekoste ændringer er ikke til stede. Alt skal holdes inden for rammerne af de i øvrigt besparelsesramte institutioner, der uddanner. Det bliver hårdt.

Vi har desuden fremført, at det gamle løfte om at uddanne kontaktjordemødre svarende til 9 ECTS, en sjettedel diplom, det vifter stadig i vinden. Relativt nyuddannede kolleger bliver hurtigt sat i gang med at “have studerende” – uden at få den pædagogiske opgradering, der er til gavn for processen.

Læs vores høringssvar! I det vil du også kunne se, at vi taler for, at uddannelsen skal forlænges og at der skal være en naturlig sammenhæng med kandidatuddannelsen i universitetsregi.

Og forresten – HAR du selv søgt på kandidatuddannelsen? Der er stadig mulighed, idet der er ledige pladser. Danmark, Europa og hele verden har brug for stærk fordybelse i jordemodervidenskab – til gavn for klinisk udvikling og sundhedspolitiske tiltag, der virker.

Foto: Anne-Li Engstrøm