Leder: Uddannelse for livet

Der er igen i år stigning i antallet af ansøgere til jordemoderuddannelsen, og adgangskvoterne placerer uddannelserne i den øverste top af attraktive uddannelser.

Uddannelsen sætter de kommende jordemødre i stand til at løse opgaver bredt inden for reproduktiv sundhed og til selvstændigt at forestå den spontant forløbende graviditet, fødsel og barsel, ligesom jordemødre forestår den komplicerede fødsel under lægens bemyndigelse og i samarbejde med lægerne.

Det er klart, at disse opgaver kræver dygtige jordemødre. Fødsler er noget, der forekommer få gange i et forældrepars liv – og kun én gang for hvert menneske. Sikkerhed, nænsomhed, følgeskab, tæt omsorg, selvstændig handlekompetence, er alle begreber, som vi forbinder med en jordemoder.

At Danmark uddanner dygtige jordemødre, dokumenteres ved hver afgangseksamen – karaktergennemsnittet er over 10 – og fra vores samarbejdspartnere i DSOG. Også fra de arbejdspladser i London, der for tiden giver nyuddannede danske jordemødre deres første kliniske erfaring, falder ros: De nyuddannede jordemødre er på et særdeles højt niveau, refererer det bureau, der har rekrutteret dem.

Men… og der er et men. Vores nyuddannede skal i arbejde. At politikerne atter denne gang har taget mange ind på uddannelsen, viser efter min mening, at de har forstået til fulde, at jordemødre kan bruges langt bedre til borgernes gavn, end de bliver i dag. Imidlertid skal dette følges op.

Normeringerne på fødeafdelingerne skal forbedres. Vi laver ikke fødselshjælp og patientsikkerhed i verdensklasse, når en jordemoder ikke kan koncentrere sig fuldt og helt om at sikre én kvindes fødsel og gøre alt omkring hende og manden og den nyfødte godt færdigt. Det er i det lange løb billigere at gøre det gode arbejde ordentligt!

Kvaliteten af omsorgen til den enkelte vordende familie skal løftes, så den som minimum svarer til Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er for mange, der ikke får anstændig fødselsforberedelse. Og nu har vi endda fået videnskabeligt bevis for, at forberedelse nytter!

Barselomsorg skal indrettes til den enkelte kvindes og hendes families behov. Det kan være i hendes hjem, hvis begge er raske, eller på et barselafsnit, hvis der er forhold, der taler for det. Besparelser på barselområdet kan blive dyre i form af genindlæggelser og henvendelser til akutenheder. Nu er der jordemødre nok til at yde en god og sammenhængende barselomsorg. Lad os så få tænkt fremadrettet af politikere og administration.

OG sidst, men ikke mindst: Der er et opsparet behov for efter- og videreuddannelse! Udbuddet af gode og relevante uddannelsesforløb til jordemødre er stort, og der er nu så mange unge jordemødre, at man under ingen omstændigheder kan undskylde sig med jordemodermangel, når man afviser at sende af sted til efteruddannelse. Så vi vil uddannes – for livet! Og for livets skyld…Udbuddet af gode og relevante uddannelsesforløb til jordemødre er stort, og der er nu så mange unge jordemødre, at man under ingen omstændigheder kan undskylde sig med jordemodermangel, når man afviser at sende af sted til efteruddannelse.
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen