Leder: #tyve25

Overskriften er et meget brugt hashtag i tweets i disse dage, slut august 2016. Det handler om den ny 2025-plan for Danmark, hvis det står til regeringen Lars Løkke Rasmussen.

Stor politisk plan, siger nogle kommentatorer. Andre, især i det modsatte politiske spektrum og i de fleste sundheds- og undervisningsinteresseorganisationer, taler imod planen.

Som formand for Jordemoderforeningen skal jeg ikke have en mening om politiske projekter, der ikke berører jordemoderstuderende, jordemødre og reproduktiv sundhed.

Men desværre har de helt overordnede tendenser i planen netop en klar effekt på vores uddannelse, vores arbejdsliv og på reproduktiv sundhed.

Når de offentlige udgifter kun må stige med 0,5 procent om året, så er det tankevækkende, at alene en korrektion for demografi påviser, at udgifterne bør reguleres opad med 0,8 procent.

Når uddannelsesstøtten beskæres, vil det presse vores studerende medlemmer hårdt. Jordemoderstudiet og kandidatstudierne er kompakte processer, under hvilke det er enormt tungt at få erhvervsarbejde indpasset. Typisk vil de kompenserende lån, der bliver indført som en mulighed, i løbet af grunduddannelsen til jordemoder nå op på en gæld på ca. 35.000 kr. En anseelig gældspost at starte ud med som jordemoder på startløn.

Og for at føje spot til skade: Dagpengeperioden til dimittender beskæres atter med den første måned.

Manglen på finansiering til en offentlig sektor lægger stort pres på forebyggelsen. Selv om vi har fremført igen og igen, at det er dyrt at gøre det dårligt – ja, så fortsætter den blinde kurs mod et stedse mere vækstorienteret, men også potentielt mere usundt og mentalt udfordret samfund.

Tempoopskruninger truer også jordemoderarbejdet. Alene den nuværende belastning er slem. Danmarks Statistik forudser en stigning i fødselstallet på 21 procent fra i dag og til planens endemål i 2025. Det vil være naivt at tro, at ressourcerne til svangreomsorgen automatisk stiger tilsvarende. Her ligger en opgave for hele foreningen med at følge udviklingen og sikre, at arbejdsmængden står i et rimeligt forhold til antallet af jordemødre og andre på området.

Så jordemødre, jordemoderstuderende og gravide – og fødende og barslende familier med, for den sags skyld: Stå sammen lokalt, regionalt og nationalt om at arbejde for de bedre forhold for sundheden og bliv ved med at understrege, at der er en kæmpe gevinst ved at sikre tilstrækkeligt med jordemødre og øvrige personalegrupper til den gode start i livet – det rækker længere frem end skaldede ni år. 

“Selv om vi har fremført igen og igen, at det er dyrt at gøre det dårligt - ja, så fortsætter den blinde kurs mod et stedse mere vækstorienteret, men også potentielt mere usundt og mentalt udfordret samfund” Lillian Bondo, formand