Leder: Tre små juletulipaner ….

En lille buket af emner, hver for sig velegnede som julehilsner:

Julen nærmer sig, og traditionerne blomstrer. Ikke mindst de sociale medier fornyr vores indblik i juleskikke hos venner og kolleger, og det er både hyggeligt og inspirerende. Men ud over adventskranse og glade børn, der dykker ned i strømper og nissehuer, er der også faglig debat og information på et engageret og intenst niveau. Antallet af kolleger, som kaster sig ud i lange og inspirerende og velunderbyggede indlæg om for eksempel effekten af sectio, værdien af den vaginale fødsel og forpligtelsen til alsidig og kompetent oplysning til borgere og patienter, er virkelig opløftende. Dagbladet Informations artikelserie om sectio, for og imod, skulle gerne, når du læser dette, være blevet suppleret med et indlæg fra Jordemoderforeningen.

En anden debat i medierne, om igangsættelse, mundede jo i sommeren 2013 ud i en plan fra Sundhedsministeren om gennemgang af hele området. Denne plan kører godt. Der er fokus på kortlægning af metoder, medikamenter, indikationer, antal, informationsmateriale, bivirkninger og utilsigtede hændelser. Og der skal ses nærmere på, hvorledes Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut kan belyse forekomsten af bivirkninger på baggrund af indberetninger fra læger og jordemødre samt på baggrund af data fra Landspatientregistret.

I den forbindelse er det oplagt, at der skal ses på antallet af indberettede bivirkninger i det hele taget. Sundhedsministeriet lægger op til, at jordemødre ikke bare har ret til, men bliver forpligtet til at indberette bivirkninger. Det giver god mening, idet vi ganske ofte er dem, der står med hele behandlingen efter bemyndigelse. Ændringen vil være med til at understrege det fælles ansvar, som jordemødre og læger har for at sikre patientbehandlingens kvalitet. Spørgsmålet er ude i høring for øjeblikket, med frist for svar 15. december.

Og sidst, men ikke mindst: Kalenderen, som Jordemoderforeningen sender til alle medlemmer, har været forsinket fra forlaget. Men den er nu på vej ud, tidsnok, håber jeg, til at I kan føre skemaet fra kladden i den gamle over i den friske.

Med kalenderen kommer også dit ny emblem. Vi håber, at du vil glæde dig over det og bære det som symbol på professionen og fællesskabet. Nogle af os vil have følelser for at bære den gamle nål, meget lignende, som vi fik overrakt ved vores dimission og har båret siden. Andre vil gerne have denne tydelige og smukke, let opdaterede version. Den lille nål uden tekst fra 2004, er med udsendelse af den ny nål aflyst som officielt emblem.

Rigtig glædelig jul, og godt nyt år!