Leder: Travlhed på fødeafdelingerne

Midt i december var der hastehøring på Christiansborg om travlheden på fødeafdelingerne. En overlæge havde sagt nej tak til at genansøge sin åremålsstilling, og så rullede mediemaskinen med fokus på vilkår for fødsler – og for de jordemødre, der skal tage sig af de fødende.

Det er sørgeligt, at det skal komme dertil, og det var flot, at han gjorde det! Men samtidig: Hvor er det i bund og grund træls, at når lavere lønrangerende kvinder gennem måneder og år fremfører det samme – at det ikke kan hænge sammen – ja, så er der væsentlig mindre opmærksomhed, end når en enkelt mand siger det samme.

Nå, vi er glade for den stærke opmærksomhed, uanset hvordan den genereres, og politikere, især fra oppositionen, men også fra regeringens støtteparti, har været fælles om at vise interesse for, hvordan vi skal løse udfordringerne.

Presseopmærksomheden førte til politisk opmærksomhed, og der blev på initiativ fra Socialdemokratiets sundhedsordfører indkaldt til en hastehøring i en af Folketingets store sale, hvor læger, jordemødre og brugere satte ord bag bekymringerne. Alle partiers ordførere var med, og Sundhedsministeren havde også prioriteret at lytte med, skønt hun ikke var forpligtet – det var jo ikke et samråd (det kom der så fem dage senere).

Jordemoderforeningen var selvfølgelig inviteret, og på høringen sagde jeg på vegne af Jordemoderforeningens medlemmer blandt andet:

“Mine kolleger på Danmarks fødeafdelinger er i stigende grad udfordret på arbejdsglæden og på personligt helbred – vi mangler tid til at udføre vores arbejde ordentligt.

Vores kerneopgave er at få kvinden, partneren og barnet godt gennem graviditet, fødsel, amning og barsel, ind i familielivet – uden tab af sundhed, og helst styrket”.

Og jeg sluttede oplægget med at fremhæve tre forhold:

“Vi skal løse det helt akutte problem på fødeafdelingerne, bryde den onde spiral. Det gøres ved at rulle rammebesparelserne tilbage ude i regionerne, så man lokalt faktisk oplever den merbeviling på 50 millioner, der lå i finansloven. Og hellere de 75 millioner der lå i den tidligere finanslov.

Vi skal gennemse svangreomsorgen, og se grundigt på, om vi gør det rigtige, til den rigtige tid, på det rigtige sted, med det rigtige vagtberedskab og på den rigtige måde.

Vi kan se en mangfoldighed af muligheder fungere – både hvad angår kvinden, der kan og vil føde uden for sygehuset, og hvad angår kvinden, der har et stort behandlingsbehov, og som også fordrer omhyggelig jordemoderomsorg og sammenhæng. Begge parter har behov for individorienteret faglighed og tid, der er den vigtigste medicin for en god graviditet, fødsel og start på en ny familie. Jordemødre står parat til både at arbejde på sygehuse, gerne i mindre enheder og uden for sygehuse. Der er god musik i at se på strukturen for opgaveløsningen, uden at jordemødre skal gå på kompromis med sundhed, familieliv og faglighed”.

Efter høringen 15. december og samrådet 20. december 2016 fortsætter vi det store arbejde med at ændre vores arbejdsforhold og fremme kvaliteten af svangreomsorgen.

Vi ved, at vi bliver indbudt til revision af svangreomsorgen i løbet af 2017. Vi kommer til at foreslå nye tiltag, der giver rum til jordemoderarbejdet i et kontinuum, til gavn for kvinder, mænd og nyfødte – gerne i samarbejde med vores partnere i feltet.

Og vi kommer ikke til at tie stille og undlade at gøre opmærksom på behovene hos vores kolleger og vores brugere. Vi vil bruge alle lovlige midler for at fremme vores sag – det er nemlig en sag, der handler om noget så vigtigt som livet selv.

Godt Nyt År – og gid det kommer til at se løsninger! 

“Og vi kommer ikke til at tie stille og undlade at gøre opmærksom på behovene hos vores kolleger og vores brugere. Vi vil bruge alle lovlige midler for at fremme vores sag - det er nemlig en sag, der handler om noget så vigtigt som livet selv.”
Lillian Bondo, formand