Leder: Til whisky hos ministeren og en duft af kvinde

Jeg var til møde med sundheds- og forebyggelsesminister Nick Hækkerup, og der kom whisky på bordet – hvis du vil vide mere om hvorfor og hvordan, så se næste side … Men ud over whiskyen var bordet dækket med kaffe og vand og frugt og en lille lade. Sundt og indbydende og en god måde at nudge på (give et lille albueskub, så folk selv kommer frem til konklusionen og det frie valg).

Nu er disse møder ikke sociale hyggekomsammener, så jeg nøjedes med vand (og whisky) og samtale om jordemoderydelser – hvor gør det en forskel, at Danmark har gode jordemødre og gode jordemodertilbud?

Ministeren var lydhør. Han synes godt om tanken om, at man i højere grad ser på muligheder for at forebygge graviditetsbetinget sygefravær og har udbedt sig lidt mere materiale om det. Han var også interesseret i de gode historier om, hvor det gør en forskel for de udsatte gravide, at vi sætter særligt ind med jordemoderkunnen, alene eller i det tværfaglige samarbejde. Det sender vi også noget til ministeren om.

Det, som Nick Hækkerup ikke er tilhænger af, er løftede pegefingre. Det standpunkt er der trængsel på, for hvem har nogensinde været tilhænger af løftede pegefingre? Ingen vil stå fadder til det barn. Men – på den anden side – hvem kan sige sig fri for at have været formanende, have gjort den, man sidder over for, flov eller have pålagt skyld?

Og her har Nick Hækkerup jo helt ret. For kan vi varetage vores opgave med først og fremmest inddragelse af kvinders og mænds egne kræfter og lyster – og kan vi stå ved egne svagheder og styrker i den sammenhæng, så er vi nok et godt stykke videre.

Vi har en informationsforpligtelse i sundhedsvæsenet. Og samtidig, i snakken om hvordan vi kommunikerer, der må vi sige, at information i sig selv er et ord, der ikke dækker det, vi egentlig skal. Vi skal i sam-tale, i dia-log. Vi skal, ligesom vi også drøfter det i patientsikkerhedsarbejdet tjekke, om budskabet når frem – om det er forstået. Det vi sagde – er det det, der opfattes?

Som Chris McDonald sagde på Altingets konference om forebyggelse og partnerskaber forleden, hvor ministeren havde gentaget sit budskab om pegefingrene: Vi skal sikre os, blandt mange andre ting, at modtageren kan sige: HUA! (Al Pacinos rolle som den blinde oberst i "En duft af kvinde" siger HUA! med jævne mellemrum – Heard, Understood and Accepted)

Tak til ministeren for at tage et vigtigt punkt i sundhedsvæsenets arbejde op til drøftelse. Jordemødre er uddannet til ikke kun at informere envejs, men samtale, tovejs, være i dialog, om muligheder, udfordringer, problemer, ønsker og drømme. Og det tager vi så alvorligt, at vi også gerne vil holdes i gang med at se på os selv – gøre det bedste. Uden pegefingre, og af og til med whisky …

"Det, som Nick Hækkerup ikke er tilhænger af, er løftede pegefingre. Det standpunkt er der trængsel på, for hvem har nogensinde været tilhænger af løftede pegefingre?" Lillian Bondo, formand