Leder: Tidlig optakt

Tiden er inde til at formulere, hvad vi forventer af arbejdsgiverne ved den kommende overenskomst. Det er tidligere end ved de forudgående overenskomster.Til forhandlingerne i 2005 har vi muligheden for selv at sætte dagsordenen gennem hele forhandlingsforløbet, og det naturlige valg har været at gøre det sammen med de øvrige sundhedsorganisationer i Sundhedskartellet – fordi vi ved, at et fællesskab styrker forhandlingerne, når det er et fællesskab med flere fælles end forskellige interesser. Og det er fællesskabet i Sundhedskartellet.

Om vi lykkes med vores satsning vil tiden vise, men chancen for at skabe noget nyt og et mere relevant resultat skal gribes. Vi skal stille seriøse og relevante krav, men også signalere, hvilke løn- og ansættelsesforhold vi mener, at jordemødrene har krav på. Om ikke alt sammen i denne runde – så i hvert fald på længere sigt.

Dette skyldes, at vi er mere på egen hånd end før. Men hvilken hånd! Ja faktisk to hænder, for vi er med ni organisationer på sundhedsområdet parate til at stå sammen om at få løn for vores høje værdi for samfundet inden for vore respektive områder.

Vi går nu ud med et debatoplæg til alle medlemmerne. Hvad skal vægtes højt, hvad kan vi være sammen om, og hvor adskiller vore forventninger sig fra hinanden?

På en stor fælles konference den 23. i marts får Sundhedskartellets tillidsrepræsentanter vendt og drejet dette debatoplæg. Men dette er selvfølgelig ikke nok. Jordemoderforeningens formandskab har sammen med kredsenes bestyrelser planlagt regionsvise møder, som gerne skal samle vore diskussioner, således at Hovedbestyrelsen sidst i april kan tage stilling til Jordemoderforeningens input i det fælles forhandlingsforløb.

Kredsene og de enkelte arbejdspladser kan vælge at gribe optakten an på den vanlige måde, med opslag til formulering af ideer i vagtstuen. Men de kommende forhandlinger bliver anderledes end før. Enkelhed bliver formentlig ligesom sidst et nøgleord. Derfor vil det ikke være nok at skrive "ønskelister". Det er vigtigt at mødes om de større overskrifter og debattere, hvad jordemødre vil inden for disse hovedemner: løn, pension og arbejdstid.

Jordemoderforeningen har nedsat et lønudvalg, som skal analysere udviklingen og give inspiration og støtte under forhandlingsforløbet. Udvalget har haft første møde, og det bliver spændende arbejde.

Vi er lige som de andre offentligt ansatte sakket agterud for lønudviklingen på det private område, og vi er som kvindefag sakket agterud for mænds lønudvikling. Begge dele er uacceptabelt. Der må her og nu sættes klare mål for indhentning af den difference.

Lene Maigaard og jeg glæder os til at mødes med jer på møderne rundt om i landet.

Lillian Bondo
Landsformand