Leder: Tænk nyt i det nye år!

På vej til arbejde allerførst i det nye år mødte jeg en kvinde, hvis to børn jeg har taget i mod.

Midt i knus og ‘hvordan går det med børnene’ fik vi også udvekslet syn på den aktuelle situation i sundhedssektoren. Hun arbejder selv som mellemleder på et stort hovedstadshospital, og hun oplever sliddet på medarbejderne, problemerne med gejsten, og problemerne med den lave mobilitet.

I den anledning kom vi også til at tale om Statsministerens nytårstale, om krise og besparelser, og om fremtiden. Og vi var enige om, at det tegner sig vældig tydeligt, at der skal og må tænkes på fremtiden midt i krisen. For de medarbejdere, der i disse år enten lider under det høje tempo eller de manglende udviklingsmuligheder, de forsvinder på et tidspunkt.

Deres viden bør afleveres til de kommende generationer af jordemødre, sygeplejersker, terapeuter, assistenter med flere. Og den smidighed, der følger af at have alle generationer inde i medarbejderskaren samtidig, den mister vi, når vi ikke sørger for overlap, aflevering, vedvarende uddannelsesplaner – og når vi holder hele årgange ude i armslængde, enten som daglejere uden rettigheder eller i reel ledighed.

Arbejdsgiverne bliver simpelthen nødt til at udvise fremsynethed: Hvordan får vi ellers forbedret patientsikkerhed, uddannelsesniveau, forebyggelsesindsats? Alle er de elementer, som vil forbedre det, der efterhånden er kommet til at fylde mere end menneskeværd, nemlig økonomien.

Men lad os da se på økonomien: Eftersom vi står i en uomgængelig svær økonomisk situation, hvorfor så sende gode penge efter dårlige? Hvorfor fortsætte med at øge samfundets udgifter til efterbehandling, til reparation af skader, til rådgivning efter psykiske traumer?

Vi har jordemødrene til at yde det gode arbejde. Det gør udgifterne andre steder i sundhedsvæsenet lavere, at der ydes tilstrækkelig og rettidig jordemoderindsats. Kom i arbejdstøjet, politikere og arbejdsgivere: Der mangler kvalitetsudvikling og professionsudvikling, præventionsvejledning, forebyggende undersøgelser, fødselsforberedelse, ordninger med mindre teams af jordemødre, tæt jordemodertilstedeværelse under fødsel til alle fødende og efterfødsels-opfølgning på mange felter. Det passer på økonomien på det lange sigt, men ikke mindst vigtigt, det viser respekt for menneskeværd, og det styrker folkesundheden.

Vi er så parate som nogensinde til positive forandringer.

Godt nytår, godt 2012!

“Vi har jordemødrene til at yde det gode arbejde. Det gør udgifterne andre steder i sundhedsvæsenet lavere, at der ydes tilstrækkelig og rettidig jordemoderindsats.”

Lillian Bondo, formand