Leder: “Svingdørs jordemoder”

Jeg har som formand for Jordemoderforeningen haft rigtig meget at glæde mig over i den sidste tid — men også en del at tænke over!

Allermest glad er jeg for jordemoder Rikke Schmidts kronik i Politiken den 20. september. Under overskriften ”Svingdørs-jordemoder” berettede jordemoder Rikke Schmidt i kronikken om de hektiske og utilfredsstillende forhold, hvorunder mange fødsler foregår. ”Kan noget være vigtigere end den tid, hvor en kvinde føder, og en familie dannes?”, spørges der i kronikken, som, sammen med offentliggørelsen af Jordemoderforeningens arbejdsmiljøundersøgelse, gav genlyd i form af mediedækning på landsplan.

Jeg er også glad for, at vi nu har resultaterne af den store undersøgelse af jordemødres arbejdsmiljø, som vi gennemførte i foråret. Mere end 85 procent af alle jordemødre i hele landet deltog, i sig selv en fantastisk opbakning til at gøre undersøgelsen brugbar, og en opbakning, som man kun kan glæde sig over.

Mere bekymrende er nogle af undersøgelsens indholdsmæssige resultater. De bør også give genlyd og giver os alle en del at tænke over. Du kan læse om undersøgelsens resultater i dette nummer af tidsskriftet.

For mig er undersøgelsens hovedkonklusioner disse:

  •  Vi har et dejligt, vigtigt og livsbekræftende fag, men nogle elendige betingelser at udøve det under. Alt, alt for mange jordemødre føler, at det de yder, er fagligt og menneskeligt uforsvarligt pga. de arbejdsbetingelser de bydes
  • Der er rigtig travlt de fleste steder
  • Stigende sygefravær blandt jordemødre er nu dokumenteret — og der alt for meget stress og udbrændthed mange steder
  • ”Flugt fra faget” er en latent trussel, hvis arbejdsbetingelserne ikke forbedres

Og hvad har vi så lige tænkt os at gøre ved det? Se, det har vi tænkt os at spørge kongressen om den 6. november.

Som jeg ser det lige nu, mangler vi to ting. Vi mangler et oprør nedefra, hvor kvinder og familier ganske enkelt siger, at nu er det nok. I Velfærds-D anmark kan det simpelt hen ikke passe, at en kvinde ikke kan få en ordentlig fødselsforberedelse og have en dygtig og ustresset jordemoder ved sin side under hele den aktive del af fødslen. Og så mangler vi selv en række gode bud på, hvordan tingene kan organiseres og gøres på en anden måde i svangreomsorgen. Udbredelsen af kendt jordemoder-ordninger er et af de konkrete forslag, vi lige nu har oppe til drøftelse.