Leder: Sundhedsreform

Så fik vi endelig udkast til sundhedsreform præsenteret.

Med en imponerende stribe af ministre ved sin side fremlagde statsministeren sit udspil den 16. januar, og det rummer både positive træk og nogle risikable punkter.

Det store omdrejningspunkt i den politiske verden er, at regionerne, set som demokratisk forankring af beslutninger om sundhed, nu skal falde bort.

I stedet får vi det, som professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen kalder ”det bestyrede sundhedsvæsen”.

En række bestyrelser skal stå til ansvar for et øverste led, Sundhedsvæsen Danmark, der skal have hovedsæde i Aarhus. Hvad angår OK-forhandlingsforhold, så er det også Sundhedsvæsen Danmark, der skal stå for de processer, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RLTN, tidligere stod for.

RLTN skulle jo i sidste ende også have godkendelse fra Moderniseringsstyrelsen eller Finansministeriet, så måske bliver forskellen ikke så udtalt. Jordemoderforeningen anbefaler, at man sikrer højt placerede jordemødre i de fem regionale forvaltninger; jordemoderledere, som kender jordemoderfeltet fra det sundhedsfremmende over til den højt komplicerede behandling. Det er en absolut nødvendighed.

Der er positive elementer i udspillet – elementer, som allerede nyder stor opbakning i det brede politiske landskab.

Jordemoderforeningens opgave er at se på, hvordan jordemødre kan udfolde jordemodervirksomhed på forsvarlig vis, hvor vores samarbejde med andre faggrupper kan udfolde sig, og hvorledes kvinder og mænd og spædbørn får den bedste start som forældre og som nye verdensborgere – uanset personlige forudsætninger.

Så vi har rost regeringen for at have øje for, at alle førstegangsfødende skal have de gode barseltilbud, der gør dem trygge. Vi opfordrer regeringen til at udvide denne rettighed til at omfatte graviditetsundersøgelser, fødselsforberedelse, ro og støtte til fødsel på et sted, der passer kvinden, god opbakning til ammestart og til familiedannelse.

Vi roser også for at have øje for nærhed. Mange familier vil gerne have undersøgelser og hjælp tæt på deres hjem – andre tæt på store centre. Familien skal kunne vælge at gå der, hvor det passer i hverdagen. Nærhed handler også om potentialet i det tværfaglige samarbejde i sundhedshuse, noget vi har lagt op til i mange år.

Om det er som jordemoder udsendt fra en fødeafdeling, som privatpraktisrende jordemoder med sygesikringsoverenskomst eller som ansat jordemoder i kommune eller lægepraksis – så er der værdi i at have et samarbejde at gribe til, når gavnligt for kvinde og foster.

Og endelig har vi rost for at have øje for at uddanne mere sundhedsfaglig arbejdskraft.

Den afgørende ressource i alt dette, personalets tid til opgaven, skal først og fremmest sikres. Strukturændring eller ej.

“Der er positive elementer i udspillet – elementer, som allerede nyder stor opbakning i det brede politiske landskab.” 
Lillian Bondo, formand