Leder: Struktur

Struktur betyder billedmønster, opbygning, indbyrdes forhold mellem delelementer. Struktur kan vi diskutere til vi er blå i hovedet, ja, men ikke uden at se på indholdet, siger vi til hinanden. Og når nu efterhånden strukturdebatten et pænt antal gange har været dækket på denne plads, hvorfor så igen-igen skrive om struktur?Det gør jeg netop, fordi tingene hænger sammen i mønstre. Der er en fornuftig grund til at tænke struktur internt i Jordemoderforeningen som en konsekvens af, at landet bliver delt op på nye måder. Derfor lægges der op til væsentlige ændringer i foreningen på kongressen i november.

Foreningen har udviklet sig, og det har det omliggende samfund også. Siden 1970, hvor den seneste kommunalreform fandt sted, har vi haft 14 amter og dermed de amtskredse, vi kender i dag. Den eneste ændring er, at H:S blev oprettet som arbejdsgiverpart på sygehusområdet i 1995 med deraf følgende spaltning af Københavns Jordemoderforening i Hovedstadskredsen og Københavns Amtskreds

Det har givet god mening at forene de arbejdspladser, der skulle forholde sig til fødeplanen i et amt, uanset om jordemødrene var ansat i amtet eller på et sygehus.

Nu står vi over for en kæmpemæssig omstillingsproces i Danmark. Talrige fødesteder er blevet lukket, og den udvikling har vist sig vanskelig – for ikke at sige umulig – at vende. Vi ved, at vore nye arbejdsgivere kommer til at bo i regionerne, og dem bliver der fem af. Hvorledes de bliver placeret, hvorledes man tænker sig samarbejde med de store kommuner om forebyggelse og sundhedsfremme og i hvor høj grad vi kommer til at arbejde lokalt med familierne, det ved vi ikke noget som helst om endnu.

Men vi vil have indflydelse på det, der skal ske. Foreløbig har sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen, sagt ja til et møde med Jordemoderforeningen om emnet »svangreomsorgen i den ny struktur«.

Vi kender grovskitsen til svangreomsorgens ny indplacering, men ikke detaljerne. Det kræver, at vi er godt forberedt på forandringerne lokalt, og det bliver vi kun, hvis vi bygger vort foreningsarbejde op på et mere effektivt sæt. De fem nye regioner må blive en af grundpillerne i den ny struktur i Jordemoderforeningen. Vi skal kunne agere politisk i regionen, og det gør vi kun ved at indstille os på forandringer, før de bliver trukket ned over hovedet på os. Jeg tror, at vi står foran en meget spændende og kreativ kongres, der har mulighed for at styrke Jordemoderforeningen. Styrke os til indsatsen i den ny regionale opbygning af Danmark, førend andre har bestemt for os, hvorledes forandringerne skal udformes.

På den måde kan vi være med til at præge udviklingen frem for at lade os og vort arbejde præge af den.

– Lillian Bondo, landsformand