Leder: Stemme er mere end én ting!

Så kom det — folketingsvalget! Lige som vi sad 240 jordemødre til møde i Nyborg 24. oktober for at drøfte professionens fremtid, blev valget udskrevet.

Vi havde regnet med en anden mediehistorie den dag. Dagen før havde vi fået oplyst, at Sundhedsstyrelsen ville offentliggøre nye tal, der viser, at kejsersnitsfrekvensen igen er steget. Det havde vi forberedt os på og havde bl.a. kontaktet TV2 med et forslag om, at vi kommenterede de nye tal med TV-billeder fra medlemsmødet i Nyborg. TV2 var ikke afvisende, men om morgenen på selve dagen kunne TV2’s redaktør oplyse, at man forventede en nyhed, der ville rydde alle overskrifter! Og det holdt jo stik.

Nu skal vi så hver især beslutte, hvem vi vil stemme på. Det er et meget vigtigt valg, er de fleste enige om. Det er det også fra en jordemodersynsvinkel, mener jeg, at vi kan tilføje.

Alle politiske kommentatorer ser tre store udfordringer for regeringen. De kommunale budgetter, EU-traktaten og så den forestående overenskomstfornyelse for de offentligt ansatte. Problemer, der kan give meget bøvl og ballade og gøre det vanskeligt at vinde et valg efterfølgende; derfor valget nu.

Det sidste problem — overenskomstfornyelsen — har både vi og den kommende regering en direkte aktie i. Regeringen har så at sige to stemmer i den sag. Den første stemme bruges, når regeringen fastlægger den økonomiske ramme for den offentlige sektor og dermed jo også i sidste ende lønniveauet. Den anden stemme bruger regeringen, fordi den i realiteten har vetoret i forhandlingerne.

Men vi har som jordemødre også to stemmer. Den stemme, vi er født med, skal vi bruge for at opnå et resultat i forårets overenskomst. Det kræver ikke andet end, at politikerne indser, at det er nu, der skal gøres noget afgørende for at bringe de offentlige lønninger på niveau med de private. Ellers ender det med garanti i konflikt.

Hvad vores anden stemme, stemmeretten, angår, så er der mange hensyn og overvejelser, der spiller ind, når vi hver især afgør, hvem der skal stemmes på. Velfærd, skat, integration, EU, værdier, osv. Men måske er det netop nu tiden er inde til at lade vores løn og vilkår spille en større rolle i vores valg?

Tænk over det! Vi er med til at afgøre politikken for de kommende år ved valget den 13. november. Ha’ et godt valg.