Leder: Sommerferie?

Sommertid, ferie, afslapning… ja, men ikke for jordemødre, i hvert fald ikke i samme grad som for andre. Jordemodercentre, fødeafdelinger og barselafsnit har nok at lave, ja endda mere end resten af året. Det er en skøn tid at føde på, tænker de vordende forældre, og man må da give dem ret. Det er imidlertid vanskeligt at nyde sommertiden fuldt ud for mange jordemødre – endelig at kunne glemme hverdagsproblemer så godt, at man får luft til på ny at tackle dem med arbejdsglæden i behold. For det er jo det, ferien er til for – samle kræfter og måske gøre noget helt andet, end man plejer.

Lederen i Tidsskrift for Jordemødre har ofte påpeget de ringe normeringer og bebrejdet politikerne, at de ud fra kortsynede interesser sparer på pengene til svangreomsorgen. Besparelser, der kommer til at svide til os i andre regnskaber, både umiddelbart og på længere sigt.

På mange arbejdspladser er arbejdsmængden ved at være så stor, at sammenhængende ferie næsten er umuliggjort. På andre arbejdspladser landet over må man i højere grad end før benytte sig af vikarbureauer – penge igen – arbejdsopgaverne skæres til det absolut nødvendige og så videre og så væk.

Hvorfor mangler vi jordemødre? Sidste år så Jordemoderforeningen på, hvad der lå bag når jordemødre vælger at forlade faget. Undersøgelsen viste at 90 procent af de adspurgte havde forladt på grund af løn og arbejdsmiljøforhold i bred forstand. Endvidere pegede undersøgelsen på, at der er en arbejdskraftreserve på 75 jordemødre, der ville kunne trækkes ind i faget igen, hvis vilkårene blev bedre.

Det forhold har vi gjort både ministeren og de sundhedspolitiske ordførere, som vi har haft møder med gennem det seneste halve år, opmærksomme på.

De to uddannelsessteder, jordemoderlederne og Jordemoderforeningen må igen henvende sig til de relevante parter for at få set på muligheder for optag af flere jordemoderstuderende. Vi kan ikke fiske i andre lande. Der er ikke overskud af jordemødre nogen steder.

Foreløbig glæder vi os over de 40 nye kolleger, vi netop har fået fra de to jordemoderuddannelser. Tillykke til jer. I er meget velkomne, både på det lange sigt, men også til den akutte afhjælpning af manglen på jordemødre.

God sommer til alle medlemmer.Lillian Bondo
Landsformand
Valg af næstformandHusk at fristen for indsendelse af stemmeseddel til næstformandsvalget er den 15. juli, hvor stemmesedlen skal være DADJ’s sekretariat i hænde senest klokken 16.

Vær opmærksom på at stemmesedlen er ugyldig, hvis den ikke afleveres i den medsendte gule kuvert.