Leder: Skal du ha’ en lille én?

Så skal du nok holde dig fra en lille én, eller flere…

Det er det nye budskab fra Sundhedsstyrelsen. På baggrund af nyeste viden, er der nu klare anbefalinger om nul alkohol når som helst i graviditeten. Konsekvensen af nul-tolerancen er blandt andet, at styrelsen også anbefaler tørlægning under indflyvningen til moderskabet.

Det er alt sammen meget fornuftigt. Og det er nok netop det, det er. For efter forskerens mening — som du kan læse i dette nummer af Tidsskrift for Jordemødre — er det ikke evidensbaseret.

Jeg er egentlig, som jeg også har givet udtryk for i dagspressen, meget med på den fornuftige linje, blandt andet fordi den ligger godt i forlængelse af mange jordemødres fortolkning af de hidtidige anbefalinger, der lyder på ”ikke-hver-dagog- ikke-mere-end-én-det-vil-sige-højst-seks-om-ugen”. Det nemmeste har nu engang været at sige og at forstå, at alkohol og graviditet ikke hører sammen.

Men hvad har Sundhedsstyrelsen så tænkt sig at gøre i forhold til at få introduceret og indarbejdet de nye retningslinjer? Ikke rigtig noget… Det virker lidt som om, man regner med, at nu er det sagt, og så skal det nok blive efterlevet. Sundhedsstyrelsen har heller ikke noget bud på den helt konkrete vejledning til den gravide, der har været hønepladret to gange i fjerde uge.

”Du skulle hellere have ladet være” er ikke gangbar sundhedspædagogik.

Jordemoderforeningen vil foreslå, at de — længe ventede — anbefalinger for svangreomsorg, som regioner og kommuner skal til at tage til sig, kommer til at rumme meget klare forventninger om ikke alene en stærk forebyggelsesindsats i forhold til gravide og deres familie, men også en indsats i forhold til at stille god information til rådighed for kvinder og par, der ønsker at blive gravide.

Prækonceptionel rådgivning er en vigtig brik i den samlede svangreomsorg. Den praktiserende læge kan yde denne indsats over for den enkelte kvinde, når hun kommer forbi til samtale om prævention. På det tidspunkt er det vigtigt at råde til at tænke lidt længere frem, og fx tilbyde ny kontakt, når man overvejer at droppe ppillerne eller kondomerne.

Ligeledes ser jeg en oplagt arbejdsopgave for jordemodercentret, eller for jordemoderen i en antikonceptionsklinik: Hold cafeaftner om sundhed i relation til graviditet og om, hvad der er værd at overveje, når man ønsker at blive gravid.

En sådan indsats kommer næppe i gang uden pionerarbejde og pilotprojekter, og Sundhedsstyrelsen og regionerne/kommunerne skal selvfølgelig motiveres til at være med til at støtte disse projekter. I denne forbindelse kan det næppe være uetisk at påpege, at hvis vi kan medvirke til at nedbringe antallet af børn med forskellige grader af adfærdsforstyrrelse på grund af moders indtag af alkohol, før hun vidste, at hun var gravid, så er der sikkert finansiering at hente. Vi kunne selvfølgelig også bare argumentere med respekt for menneskeværd…