Leder: Ret pris på jordemoderens ydelser

I Jordemoderforeningens strateginotat fremhæver vi, at jordemoderen kan arbejde med seksuel og reproduktiv sundhed i bredeste forstand. Vi anviser indsatser til at sikre, at jordemødre kommer længere ud med deres kunnen end til konsultationerne og fødestuerne; vi foreslår, at arbejdspladserne ansætter jordemødre til alle funktioner omkring de gravide, fødende og barslende med henblik på høj faglighed og fleksibel opgavevaretagelse. I tværfagligt samarbejde, hvor det er relevant. Men vi peger også mod nye områder, herunder det private område.

Mange jordemødre har i de senere år valgt at prøve kræfter med privat udbud af jordemoderydelser, fra akupunktur og massage til fødselsforberedelse, jordemoderkonsultationer, barselomsorg, genoptræning efter fødslen og hele pakken af jordemoderomsorg, samt sikkert endnu mere.

Grundlæggende finder Jordemoderforeningen, at der bør være et anstændigt og tilstrækkeligt tilbud af gratis jordemoderhjælp i det offentlige. De seneste mange års nedskæringer i dette tilbud har nødvendiggjort handling, og vi vil gerne anerkende de pionerer, som har risikeret personlig økonomi for at banke gode kliniske tilbud op – det gælder blandt andet Hjemmefødselsordningen Sjælland, der i disse dage fejrer 20 års fødselsdag, tillykke med det!

Til pionererne i hele landet og til de mange andre jordemødre, der aktuelt går med tanker om klinik eller sundhedscentersamarbejde med andre faggrupper, er der nu den gode nyhed, at sygeforsikringen ’danmark’ har besluttet sig for – efter samarbejde med Jordemoderforeningen om den faglige baggrund – at give tilskud til private jordemoderydelser. Det viser os to ting: At det forebyggende jordemoderarbejde er bredt anerkendt og respekteret og at der er efterspørgsel på de ydelser, vi leverer. Du kan læse mere om ’danmark’ her i bladet på siderne 24-26.

Vi har mere at glæde os over, nemlig samarbejdet mellem DSOG, Jordemoderforeningen og Sundhedsministeriet/Sundhedsstyrelsen om nye DRG-koder for jordemoderarbejdet, som skal indfases i løbet af 2012. Jordemoderydelserne bliver specificeret og tydeliggør dermed de forskellige dele af jordemoderens arbejde, så det fremover klart ses, hvilken service en fødeafdeling tilbyder – og at der afregnes i forhold dertil.

DRG står for ’Diagnose Relaterede Grupper’. Vi ser gerne, at forkortelsen også kommer til at afspejle ’Det Rette for Gravide’. Hverken tilskud til private jordemoderydelser eller DRG er endelige løsninger på en sammenhængende svangreomsorg med Det Rette for alle Gravide, Fødende og Barslende Familier, DRGFBF… Men det er gode skridt på vejen til tydeliggørelse af den store værdi for samfundet, som jordemødres indsats udgør.

God fornøjelse med klinikarbejdet, det kliniske arbejde og ikke mindst: indberetninger og kodninger!

Glædelig jul 2011 og vi tales ved i det nye år!


“Grundlæggende finder Jordemoderforeningen, at der bør være et anstændigt og tilstrækkeligt tilbud af gratis jordemoderhjælp i det offentlige.”
Lillian Bondo, formand