Leder: Pris, pris, pris…

Fonden til en God Start i Livet har givet årets pris til teamet bag Hjemmefødselsordning Sjælland samt til overlæge Lone Krebs fra Holbæk, for fremragende jordemoderarbejde og samarbejde om de gode forløb. Prisen blev 1. november overrakt af Bertel Haarder sammen med venlige ord om dygtige jordemødre og om det stærke og naturlige i hjemmefødslerne. Før ministeren havde to par, der havde haft glæde af ordningen, og Hella Joof, der også selv har født hjemme, talt sig varme med ros til den løsning og den fornemme service, som jordemødrene byder på. En af talerne sagde: ”det er mærkeligt, at vi skal høre, at det er en billig løsning. Det virker så fornemt og så dyrt! Otte gange en times hjemmebesøg, al den jordemodertid vi vil have til fødslen, og omsorg efter vores behov bagefter, i forhold til 6 gange 20 minutter og en anden service på sygehuset!” Og Hella Joof, der selv er på vej til at blive mormor, blev, trods de 23 år, der er gået siden fødslen, rørt, da hun genfortalte, hvilken enorm styrkeoplevelse hendes fødsel havde været. Et af de forhold, som hun fremhævede, var, at hun klarede det selv, uden kemi … ”Store ting i livet skal kunne mærkes! Man bliver vel heller ikke bedøvet, når man skal giftes, eller snupper to, tre ketoganer, lige inden man starter på sit ønskejob!” Såvel borgerne som hjemmefødselsjordemødrene selv opfordrede alle regioner til at sikre teamstruktur til hjemmefødsler, strukturer, der sikrer, at der er tid nok til det gode jordemoderarbejde, at der opsamles erfaring til udvikling af sikre og trygge hjemmefødsler på baggrund af sikker visitation. Jeg er meget enig. Forskningen fremhæver gode grunde til at stole på den velvisiterede hjemmefødsel som sundhedsfremmende og beskyttende i forhold til unødvendige indgreb. Desuden er der næppe tvivl om, at vi ikke har set de sidste besparelser ramme det serviceniveau, der bydes på, inde på fødestederne. Derfor er det formentlig meget, meget påkrævet at tænke i nye måder at arbejde på, både nødvendigt for jordemødre, og nødvendigt for borgerne. Jeg blev til Politiken lørdag 30. oktober bedt om mit bud på hvor mange, der føder hjemme i 2020. Det tror jeg, at mange flere gør. Op til ti procent af alle fødende vil vælge hjemmefødsel. Med en god graviditet er det simpelthen det sikre og det smarte valg at føde hjemme. Det har jordemødre vidst – og med deres høje forekomst af egne hjemmefødsler selv demonstreret – i mange år. Derudover er der selvfølgelig den pointe, at hjemmefødsel skal være aldeles frivillig. Hvad der ikke skal være frivilligt, er regionernes forpligtelse til at stille med kendt jordemoder ordninger og hjemmefødselsteam, i et omfang, der reelt vil kunne dække efterspørgslen. Der er jordemødre i tilstrækkeligt antal til opgaverne og mere til. Der er behov hos borgerne. Der er gevinster i form af gladere og stærkere forældre, og så er det formentlig billigere – uden at se sådan ud! Kom i gang, regioner!“Hvad der ikke skal være frivilligt, er regionernes forpligtelse til at stille med kendt jordemoder ordninger og hjemmefødselsteam, i et omfang, der reelt vil kunne dække efterspørgslen.”
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen