Leder: Piloter flyver kun et fly ad gangen

Ugebrevet A4 har udarbejdet en liste over 99 jobs i Danmark, og bedt over 2.000 danskere indplacere dem på en rangliste. Jordemødrene er, sammen med piloterne, som de eneste ikke-akademikere indplaceret på top ti; piloten ligger i top, og jordemoderen kommer som nummer syv.

Ugebrevet A4 skildrer fem parametre, som indgår i indplaceringen af job:

  •  Høj uddannelse/ekspertise
  • Hård konkurrence om jobbet/uddannelsen
  • Synlighed/berømmelse
  • Høj løn
  • Magt/indflydelse

Vi har en mellemlang uddannelse, og vi er eksperter i sundhedsfremme og forebyggelse samt risikoopsporing og behandling inden for graviditet, fødsel og familiedannelse, antikonception, samt i mange tilfælde diagnostik inden for samme felt. Vi konkurrerer hårdt om adgangen til uddannelsen. Vi er meget synlige i et stærkt eksponeret felt, oftest for det gode! Ugebrevet A4 fortolker den hårde konkurrence om uddannelsespladserne på jordemoderuddannelsen således:

”Der findes endnu en smal vindeltrappe til toppen af danskernes hierarki. Vi kunne kalde den nåleøjet. Den får man adgang til, når man er en af de særligt udvalgte, der bliver optaget på en uddannelse med meget skrappe optagelseskriterier, eller får et job, der kræver særlige personlige egenskaber. Det gælder for eksempel jordemoderen, der med kun tre et halvt års uddannelse ligger tårnhøjt på listen med 7,2 point”.

OG så er vi indplaceret højt på listen… uden at indfri det succeskriterium, der handler om høj løn. Det kunne være fornøjeligt at få de samme 2.000 danskeres forventning om løn for de professioner, som de skønner prestigefyldte. Der var nok nogle af de adspurgte, der ville blive overrasket over jordemoderlønnen.

En udlært pilot skal kunne flyve selv… Det skal jordemoderen også. For det får hun mellem 21.200 og 22.200 kr. i startløn. Det bliver nok svært at lokke piloten på vingerne for det beløb.

Punkt fem handler om magt og indflydelse. Jordemødre oplever, ifølge Jordemoderforeningens netop offentliggjorte undersøgelse af jordemødres arbejdsmiljø, at de har høj grad af indflydelse på udførelsen af deres arbejde. Men jordemødre peger også på, at de ikke har indflydelse på de rammer, der findes for deres arbejde. Det er et problem, vi deler med store dele af den offentlige sektor.

Men der er flere lighedspunkter mellem jordemoderfaget og pilotens arbejde, og det handler om sikkerhed. Patientsikkerhedsarbejdet er inspireret af arbejdet med flysikkerhed. Piloten, der ligger øverst i prestige, flyver ikke 24 timer i døgnet — håber vi da ikke. Han kaldes ikke ekstra ind, lige når han er gået fra til hvile — tror vi nok? Han belastes ikke med at flyve mere end eet fly ad gangen — ved vi med sikkerhed!!
Ja, oplistninger er forunderlige. Skønt er det, at mange mennesker ser det dejlige og udfordrende i vores arbejde. Nu mangler vi bare, at de, der for alvor har indflydelse på opgaveløsningen, også får øje på det! Det skal Jordemoderforeningen nok hjælpe dem med.

Ugebrevet A4 udgives af LO og skriver om arbejdsmarked, politik, velfærd og værdier. Den elektroniske udgave af ugebrevet er gratis. Tilmelding sker på www.tilmeldmig.dk/a4