Leder: På alle fronter

Hvordan går det egentlig med den komité, der skal se på lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor?

Det vil vi gerne blive klogere på i Jordemoderforeningen og derfor havde foreningens hovedbestyrelse på sit seneste møde besøg af Mona Striib, der sidder i Lønstrukturkomiteen som repræsentant for alle de offentligt ansatte i sin egenskab af formand for Forhandlingsfællesskabet. Mona Striib er desuden formand for FOA – en anden kvindedomineret fagforening.

Vi fik en åben snak om ‘kvindeløn og mandeløn’, hvor mange spørgsmål var på bordet: Hvordan måles værdi af ansvar og belastning? Er det rimeligt, at ulempeydelser tæller med i lønsammenligning? Hvilke metoder til beregning af løn giver det mest retfærdige billede af lønrelationer? Har Danmark råd til et lønløft til den offentlige sektor – og hvem har mest fortjent et løft? Er det mere solidarisk med et kroneløft frem for løft i procenter? Hvorfor skal vi acceptere, at den private sektor altid skal være lønførende?

Og rundt om bordet var der enighed om mange af svarene: En lønsammenligning skal tage højde for det ansvar for liv og den belastning, som jordemødre har – udover deres uddannelsesniveau.

Ulempeydelser kan godt fremgå af en lønsammenligning, men den betaling, vi får for netop ulemperne ved at arbejde aften, nat og weekend, må aldrig lægges sammen med grundlønnen. Ulemper skal fremstå separat.

Og Danmark har råd til et lønløft i den offentlige sektor, selv i en tid med økonomisk krise. Vi har ikke råd til at lade være!

Andre spørgsmål havde vi ikke svarene på, og flere af dem skal findes i dialog med andre organisationer og interessenter. Men en ting er sikkert: Ikke alle vil blive tilfredse med Lønstrukturkomiteens konklusioner. En anden ting er også sikker: Politikerne skal holdes op på, at der skal følge penge med til at sikre mere lige løn til de kvindedominerede fag, der måtte vise sig at være sakket bagud.

Vi venter på resultaterne fra Lønstrukturkomiteens arbejde, men vi sidder ikke med hænderne i skødet imens.

Kampen for ligeløn skal føres på flere fronter!

"Vi venter på resultaterne fra Lønstrukturkomitéens arbejde, men vi sidder ikke med hænderne i skødet imens. Kampen for ligeløn skal føres på flere fronter"