Leder: Omorganisering

Et almindeligt syn på opslagstavlerne på afdelinger, der er underlagt omorganisering, lyder:

“Vi arbejdede hårdt. Men hver gang det begyndte at fungere, blev nye planer om omorganisering iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi er tilbøjelige til at møde hver ny situation med omorganisering. Og jeg lærte, hvilken vidunderlig metode dette er til at skabe illusion om fremgang – mens det i virkeligheden forårsager kaos, ineffektivitet og demoralisering.”

Det er ofte tilskrevet Cajus Petronius, embedsmand under kejser Nero – men den holder ikke. Googl ham og citatet, så får du en munter gang kildekritik og ledelseshistorie med i købet.

Men – gammelt eller nyt, så er det så godt sagt. Giv nu lige lidt reformfred. Brug midlerne på at give ledelser og medarbejdere rum til at arbejde med udfoldelse af faglighed under ansvar. Med tid nok til opgaven.

OG … så til vores helt egen verden: Jordemoderforeningen – vi omorganiserer også! Det skal siges, at det ikke går med lyntempo hos os, for det er mere end ti år siden, vi ændrede Jordemoderforeningens struktur for at tilpasse til en ny regional og kommunal geografi.

I mellemtiden har vores felt udviklet sig i bredde og mængde, så vi nu står med jordemødre, der har lyst til og behov for at blande sig i den førte politik uden at være tillidsrepræsentanter eller kredsformænd – måske er de forskere, privatpraktiserende, ansat i lægepraksis …

Et udvalg har arbejdet siden kongressen 2014 med at se på de bedste muligheder for at inddrage gode kræfter bredt, under hensyntagen til økonomi og repræsentativitet.

Kongressen 2016 vedtog en ny struktur efter en omfattende debat, hvor der blandt andet blev luftet en del bekymring i forhold til, om TR-funktionen og den ny kredsbestyrelsesfunktion uden honorar vil kunne fungere godt sammen. Det vil vise sig. Der var udbredt tilslutning til at forsøge. Går det ikke så godt, som vi alle håber og vil forsøge at lykkes med, ja så er der en ny debat om emnet ved kongressen i 2018.

Men i formandskab og hovedbestyrelse står vi inde for, at vi kan tage et spring fremad i organisering, i arbejde for indflydelse og faglig og fagpolitisk udvikling.

Går du (ja, dig) med et kredsbestyrelsesmedlem inde i dig, eller ønsker du at deltage i hovedbestyrelsens arbejde, så kan du nu få muligheden for at stille op i din kreds eller landsdækkende. Der skal vælges to i hver kreds og to hovedbestyrelsesmedlemmer ved urafstemning, og det bliver til foråret 2017. Ses vi? 

“Kongressen 2016 vedtog en ny struktur efter en omfattende debat, hvor der blandt andet blev luftet en del bekymring i forhold til, om TR-funktionen og den ny kredsbestyrelsesfunktion uden honorar vil kunne fungere godt sammen.” 

Lillian Bondo, formand