Leder: OK11 er slut — og OK13 er lige om lidt…

Så fik vi afgjort urafstemningen med et klart ja fra såvel jordemødre som de øvrige grupper i Sundhedskartellet. I lyset af den offentlige økonomi er det en god overenskomst, der sikrer mod en række uacceptable udspil på arbejdstidsområdet og som forventes at forbedre lønnen i 2012. Det er en tilbagevenden til tidligere tiders toårs interval i overenskomstarbejdet, idet det denne gang var for ringe at indgå en nulløsning for ét år, og for svært at ramme det rette niveau for tre år med den usikkerhed, der er om den samfundsmæssige udvikling. Om der fremover vil være kortere overenskomstperioder er for tidligt at spå om. Men OK13 er lige om hjørnet, og hvor vi ellers i min tid som formand har kendt til at trække vejret, før vi igen arbejder frem mod næste periodes krav og muligheder, så skal vi direkte videre nu. Det varer dermed ikke længe, før tillidsrepræsentanterne og Tidsskrift for Jordemødre vil bede jer om at deltage i de indledende møder om, hvad vi ønsker af vores arbejdsgivere næste gang. Der bliver også bundet en sløjfe fra OK11 til OK13, for en række projekter der skal køre i den kommende periode:

• Jordemoderforeningen skal belyse, hvilke særlige grupper, der kan have behov for særlig indplacering. Vi har et ønske om ved OK13 at få givet et særligt navn og et løft til gruppen, som kort kunne kaldes afdelingsjordemødre i vagt.

• Vi skal se på professionsudvikling i perioden: Hvordan får vi gennem overenskomsten sikret en ret til at udvikle vores professionelle ydelse til gavn for patienter og borgere og ikke mindst til gavn for os selv?

• Vi skal forfølge vores arbejde for ligestilling og ligeløn, blandt andet ved at se på kønsfordelingen på arbejdsmarkedet og rammevilkår for ansættelse. Hele ligelønsdiskussionen mangler fokus på lige løn for samme ansvar og kompetencer, og vores ligelønsproblem kan og bør ikke kun løses gennem et fokus på lige mange mænd og kvinder i professionen. Ikke alene er det groft diskriminerende over for kvinder, at der skal mænd til at ”løfte deres løn”, det må også opleves som en accept af ulighed på grund af køn og endelig sker det næppe i overskuelig fremtid, hvis nogensinde, at jordemodergruppen kommer til at bestå af lige dele mænd og kvinder!

Der er flere emner, som fremgår af det materiale, du finder på hjemmesiden.

Tak for god deltagelse i debatterne op til OK11, for deltagelse i møderne undervejs, for input fra tillidsrepræsentanter og kredsformænd og for den høje ja-procent. Det er en god start på OK13!