Leder: Nyt år – og nye forhold

Nu er det en realitet. Kommunalreformen er trådt i kraft. Regionerne er nu en fuldgyldig partner i det politiske landskab. Borte er de gamle amter, og med den nye struktur følger — aldeles uden tvivl — nye vilkår for mange jordemødre.

Alt hvad vi har diskuteret, fremført, forholdt os til over de seneste år under diskussionerne om det fremtidige mønster for god opgaveløsning i det offentlige, ser nu ud til at gå, som vi har forventet, ja ligefrem frygtet.

Der bliver uden tvivl tale om lukninger af sygehuse og sygehusafdelinger. Vi kan også med sikkerhed forudse lukning af fødeafdelinger. Selv om der ikke er dokumentation for bedre ydelser på store fødeafdelinger end på de mindre, så vil manglen på speciallæger inden for fødselshjælp samt ”hjælpe-specialerne” anæstesi og neonatologi drive politikerne til at samle på færre og store afdelinger.

I Jordemoderforeningen er vi enige i, at gravide og fødende skal kunne modtage den relevante hjælp på det relevante tidspunkt. Dette løses ved grundig, kontinuerlig visitation. Ikke nødvendigvis ved at samle alle under den samme hat.
Nytåret er tid til refleksion og overvejelse: Jordemoderforeningen maner til forsigtighed i forhold til den kommende struktur for fødslerne. Hvis der skal lukkes og samles, lader det sig ikke gøre uden grundige overvejelser og — ikke mindst — uden at inddrage jordemødre i planlægningen. Jordemoderledere og repræsentanter for jordemodergrupperne rundt om i regionerne må og skal bruges, når der skal planlægges i en økonomisk udfordret og alligevel kvalitetsorienteret offentlig sektor.
Der er nemlig alt for stor risiko for at miste jordemødre i processen, hvor mindre møder større, hvor vejen til arbejde bliver alt for lang, og hvor gammel viden og kendskab til lokalområder og mennesker glider af hænde.

Derfor er det Jordemoderforeningens nytårsønske, at bestyrelserne for de fem nye regioner tænker i helheder i den fremtidige sundhedsplanlægning. Det ønsker vi dem rigtig godt nytår til at komme i gang med!

Godt nyt 2007 — og tak for det gamle år.