Leder: Nye spændende opgaver

Med det nye år følger nye opgaver. Og gamle hænger med, hvis ikke de er løst eller forældet.

I 2006 skal vi have nye retningslinjer for svangreomsorg. Det er tanken, at arbejdet skal løbe meget intenst over første halvdel af året, dernæst skal der arbejdes færdigt med detaljer, navn, form, udgivelse og endelig vil vi i 2006, ind under jul, holde den trykte udgave af Sundhedsstyrelsens samlede holdning til svangreomsorgen i hænderne.

Det bliver et langt hurtigere forløb end ved sidste revision. Det er ikke nødvendigvis dårligt, man ventede meget længe på 1998 udgaven. Men det lægger en stor forpligtelse på alle deltagere i arbejdet med hensyn til at gå lige til sagen, arbejde intensivt med at udfinde den bedste viden på området og lytte til hinanden. Vi skal mødes i et forsøg på at gøre det bedste for fremtidens kommende gravide, fødende og barslende kvinder, mænd og deres familier. Og Jordemoderforeningen føler dermed at arbejdet for nye retningslinjer er solidt forankret i vores grundforudsætning som forening.

Så det bliver et indholdsrigt og spændende år, Jordemoderforeningen går i møde. Men arbejdet med retningslinjerne er ikke det eneste, vi ser som store og væsentlige opgaver:

Jordemoderforeningens store satsning på arbejdsmiljøområdet går i gang. Der bliver udsendt spørgeskema først på året, og dataindsamlingen, arbejdet med dem og handling på resultatet kommer til at fylde godt i landskabet.

1. januar 2007 træder kommunalreformen i kraft, og i hele 2006 skal regioners og kommuners sundhedssamarbejde udvikles. Det vil på svangreomsorgens område forventeligt ske under tæt samspil med Jordemoderforeningen og med åbenhed og respekt over for den vidensindsamling og bearbejdning, som Sundhedsstyrelsen koordinerer i retningslinjearbejdet.

Der bliver brug for alle gode jordemoderkræfter i udviklingen af disse områder, og det er en fornøjelse at møde den store beredvillighed til indsats, som jeg oplever under møder rundt om i landet og ved møder i Jordemoderforeningen og i telefonkontakter. Jeg glæder mig til mange gode stunder i selskab med jer og med vores samarbejdsparter.

Godt Nytår!