Leder: Natarbejde og helbred

Vi ved, at det ikke er godt for helbredet at arbejde om natten. Men vi ved også, at en meget stor del af jordemoderarbejdet indeholder – og altid vil indeholde – natarbejde.

Udfordringen er så, hvordan disse to vilkår forenes bedst muligt.

Vi ved fra en lille rundspørge foreningen gennemførte blandt tillidsrepræsentanterne i august, at man langt hen ad vejen prøver at tilrettelægge natarbejdet efter de anbefalinger, som eksperter gennem årene har udviklet – herunder den seneste anbefaling om maksimalt at have en til to nattevagter i træk.

Men når det kommer til den lovbestemte helbredskontrol, som jordemødre og andre, der arbejder om natten har ret til, så viser samme rundspørge, at det er mere usikkert, om de tilbydes systematisk – og om vi jordemødre så tager imod tilbuddet.

Nogle kolleger er måske uvidende om retten til helbredsundersøgelse og tager derfor af gode grunde ikke imod det. Andre kender måske til tilbuddet, men tænker, at de ikke kan bruge det til noget. Eller måske er de bekymrede for at få at vide, at de ikke tåler ind i mellem at vende op og ned på nat og dag, som er et grundvilkår, når man arbejder med fødsler. For hvad stiller man som jordemoder op med en sådan viden?

Når det er manglende kendskab til tilbuddet, der gør, at jordemødre ikke deltager i helbredskontrol, så vil jeg opfordre til, at jordemoderledelsen sikrer, at alle bliver bekendt med retten. Det er nemlig arbejdsgivers forpligtelse at give tilbuddet.

Hvis det derimod er os selv, der afviser tilbuddet, bør vi i fællesskab undersøge, hvad grunden er til det.

Hvis det er utryghed ved undersøgelsen – eller snarere resultatet af den – så handler det måske om, at den enkelte jordemoder oplever det som hendes individuelle problem eller de nærmeste kollegers problem, hvis det viser sig, at hun ikke kan tåle natarbejde.

Men det er hele sundhedsvæsnets problem – og løsningen er ikke kun op til den enkelte jordemoder, den lokale ledelse eller til kollegerne. Løsninger skal også og især findes i nationale arbejdsmiljøindsatser og i et samarbejde mellem de faglige organisationer og sundhedsvæsnet.

Vi holder derfor som organisation øje med og involverer os, når der sker nyt på dette arbejdsmiljøområde. Også ved OK13 vil vi have fokus på de udfordringer, som natarbejdet giver jordemødre og andre sundhedsfaglige.

I dette nummer af Tidsskrift for Jordemødre sætter vi fokus på natarbejdet og dets værste konsekvens: brystkræft. Du kan også læse om anbefalinger, der kan være med til at forebygge de helbredsmæssige skader.

Lad denne leder være en opfordring til, at man på arbejdspladserne diskuterer, hvordan man helt konkret håndterer både helbredskontrollerne, og når en jordemoder får problemer med at varetage natarbejde.

“Eller måske er de bekymrede for at få at vide, at de ikke tåler ind i mellem at vende op og ned på nat og dag, som er et grundvilkår, når man arbejder med fødsler. For hvad stiller man som jordemoder op med en sådan viden?”

Lillian Bondo, formand