Leder: Natarbejde. Færre timer – samme løn !

Al den tid, jeg har været jordemoder, har der været en dagsorden, en retorik, en logik om man vil, som i jordemoderverdenen har vundet gehør: At det burde være sådan, at en jordemoder, der arbejder med både dag-, aften-, natte- og eventuelt døgnvagter, burde have fx en 32 timers arbejdsuge, som gav løn for 37 timer.

At arbejde om natten ’fylder’ helt enkelt mere, end at arbejde otte timer om dagen. Det tærer på den korte bane og på den lange. Det er ikke bare noget, vi synes eller oplever, det er der forskning, der viser. Og Jordemoderforeningens egen undersøgelse viser, at natarbejde i sig selv kan være en afgørende faktor for, at jordemødre forlader faget.

Inspireret af en model, som vores færøske jordemoderkolleger har fået gennemført, kunne vi prøve helt enkelt at lade natarbejde tælle mere i normen: Lad otte timer mellem klokken 23 og 7 tælle 1,4 pr. time. Og lad derudover den enkelte jordemoder beholde sit ulempetillæg. Natarbejde ér en ulempe, og det skal man betales for.

Sådan en model kunne vi jordemødre sikkert nemt blive enige om. Men hvorfor skulle arbejdsgiverne synes, at det er en god ide? Jo, de mangler medarbejdere, og som sagt er der flere, der vælger arbejdet fra netop på grund af de skiftende vagter og især natarbejdet. Et stort flow af nyansatte og opsigelser koster.

Så en ansvarlig arbejdsgiver bør være nysgerrig på modeller, der giver arbejdsglæde. Også selvom det er modeller, som umiddelbart koster mere. For arbejdsgiverne vil det være en investering i ansvarlighed og et godt arbejdsmiljø, det vil vise vilje til at tænke nyt og vilje til at værdsætte, at der er medarbejdere, der giver køb på deres nattesøvn for at sikre, at en jordemoder står klar, når veerne sætter ind kl. 2 om natten. Det vil være en investering, der ikke alene kan give mere tilfredse medarbejdere, men også mere sunde og raske medarbejdere, som kan holde til et jordemoderarbejdsliv på den korte og lange bane.

Kommer arbejdsgiverne til at sige ‘Ja, selvfølgelig!’ med det samme til sådan en model? Nok ikke, men vi kommer til at argumentere benhårdt for at få dem til at se, at dette er en af vejene til attraktive arbejdspladser for jordemødre.