Leder: Midt i en OK24-tid

Tid og penge! Så kort kan man sige, hvad OK24 handler om.

Det første drejer sig om arbejdstiden: Hvor mange timer den enkelte lægger på arbejdspladsen, på hvilke tidspunkter af døgnet og grænserne mellem fritid og arbejdstid.

Det andet handler om lønnen: Den skal afspejle ansvar, uddannelse, kompetencer og vagtarbejde.

Vi er langt fra i mål endnu, men det tegner til, at OK24 med sin forventede to-årige overenskomstperiode har mulighed i sig selv for at kunne give en markant lønudvikling. Derudover kommer der også gode penge til jordemødre fra Trepartsaftalen, som blev indgået i december. Der er med andre ord udsigt til en lønstigning til jordemødre – og særligt til dem, som går i vagt og har mindst fire års erfaring.

Hvad angår arbejdstiden, er overenskomstforhandlingerne jo netop en forhandling. Og noget af det, der skal forhandles om og konkretiseres ved OK24, er de ændringer, som vi i forbindelse med Trepartsaftalen har forpligtet os til. Der skal aftales indsatser, som understøtter en øget fleksibilitet i vagtplanlægningen, der skal aftales nye regler for FEA, så FEA-honorering først kan opnås ved 37 timer over en normperiode, og arbejdstidsreglerne skal gennemgås med fokus på at styrke tilskyndelsen til at arbejde på fuld tid.

Derudover har regionerne kun stillet ét enkelt krav til os i forbindelse med OK24, nemlig at den eksisterende bestemmelse om plustid flyttes fra arbejdstidsaftalen til overenskomsten. Bestemmelsen giver mulighed for, at den lokale ledelse og tillidsrepræsentant kan lave en aftale om plustid på afdelingen, som den enkelte medarbejder frivilligt kan gå ind i. Hvis man gør det, kan arbejdstiden være op til 42 timer, og den faste løn stiger tilsvarende.

Vi har selv en række andre krav til arbejdstiden, for penge er vigtige – meget vigtige – men det er arbejdsmiljø også. Vores krav handler blandt andet om, at arbejde aften og nat skal tælle mere i normtiden. Det bliver svært at komme igennem med. For arbejdsgiverne er meget fokuserede på, at der ikke må aftales noget, som kan risikere at nedsætte arbejdsudbuddet. De ser kun, at det at lade aften og nat tælle mere i normtiden på kort sigt kan gøre netop det. Set fra vores perspektiv vil det på lang sigt give et sundere arbejdsmiljø – og dermed et mere stabilt og sikkert arbejdsudbud.

Så banen er kridtet op til OK-forhandlinger, hvor vi kan se frem til flere penge til jordemødrene, men hvor vi skal kæmpe for et arbejdsmiljø, jordemødre kan være i både i dag og i fremtiden. Og den kamp er vi klar til!