Leder: Medlemmernes mening, tak…

For et års tid siden blev der skrevet og talt meget om "rockwool-laget" (se bl.a. TFJ nr. 9-02). Rockwool-laget er – ifølge forfatteren Michael Valentin – den gruppe af mennesker, der sidder og isolerer fagbevægelsen mod forandring og udvikling, primært for at beholde deres gode og vellønnede job i samme fagbevægelse.

Fagforeninger er nødt til at være åbne omkring ydelser og forbrug, hvis de skal fastholde og forstærke medlemmernes engagement og være troværdige som forkæmpere for faget og arbejdskraftens rettigheder og sikkerhed.

Jordemoderforeningen har ikke følt sig ramt i diskussionerne efter Michael Valentins bog. Gennemsigtighed og åbenhed skal være et kendemærke for DADJ, og for fortsat at sikre dette og gerne gøre det bedre endnu, har kongressen 02 besluttet at få foretaget en undersøgelse af, hvad medlemmerne mener om DADJ. Derfor modtager alle medlemmer af DADJ i uge 34 et spørgeskema med en række spørgsmål om foreningens service, dens hovedopgaver, fremtid mv.

Med jævne mellemrum får jeg tilkendegivelser af enkeltmedlemmers meninger om ét eller flere emner. Jeg ser det som en styrke ved en lille forening, at der er kort afstand fra det enkelte medlem til formandskabet, og det er altid lærerigt at drøfte sagerne med en jordemoder, der er optaget af det ene eller det andet emne.

Det er også et velkomment fænomen, at jordemødre skriver debatindlæg i Tidsskrift for Jordemødre (eller på debatsiden på hjemmesiden www.dadj.dk, der nu atter er åbnet). Men formandskabet og sekretariatet vil gerne have endnu bedre forudsætninger for at løse fremtidens opgaver bedst mulig og derfor beder vi alle medlemmer om at give deres mening til kende.

Jordemoderforeningen har bedt konsulentfirmaet Resonans om at gennemføre undersøgelsen for at sikre en professionel og objektiv analyse af svarene. Derefter er det foreningens opgave at handle i overensstemmelse med de retningspile, der fremkommer af svarene.

Jeg håber, at mange, mange medlemmer vil udfylde skemaet og også gerne lige minde kollegerne om det!

Af Lillian Bondo,
landsformand