Leder: Lunere vinde

Sommeren er over os, med blide vindpust over blå bølger, med danske jordbær, med et køligt glas på altanen. Med vagter, der skal dækkes, med sommerferier, der ikke er lange nok og med et hav af sommerforældre, der med jordemoderomsorg får en god start.

Hårdt og dejligt mellem hinanden. Et velkendt vilkår i jordemoderlivet, at blande det søde med det – mindre søde.

En gang imellem kan det så hjælpe, mens man sukker over det sure, for det gør vi, at tænke over de gode ting, der rører sig. Jeg har set tilbage på maj måned, og tænkt lidt over de glædelige udviklinger, det, der rykker:

  • Stigende beskæftigelse.
  • Nye felter for jordemødre
  • Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab undervejs. Professorat besat, forskningsdag afholdt på SDU. Og Jordemoderforeningens forskningsstrategi er godt på vej
  • ”Tålmodig Fødsel” har kørt over hele landet

I kan sikkert nævne mange andre emner, som giver anledning til glæde over en god udvikling i jordemødres fælles arbejdsliv.

Den udvikling skyldes, at I hver især er besluttet på at skubbe til jeres del af den samlede bevægelse, og at hver enkelt jordemoders indsats spreder sig i fællesskabet.

De nyuddannede bliver i stigende grad snuppet ind i et jordemoderarbejde. Ungdomsarbejdet er starten på flere tilsvarende, men måske ikke helt ens, indsatser rundt omkring. Det kan blive til uddannelsespladser til andre jordemødre, der vil arbejde med seksuel sundhed og forebyggelse af sexsygdomme.

Og kandidatuddannelse: et akademisk niveau i eget fagfelt, for nogle af os, er forudsætningen for, at der sker en klinisk forankret videreudvikling af jordemoderarbejdet.

Forskningsstrategi for Jordemoderforeningen er under udarbejdelse, det kommer I til at høre mere om.

Jordemødre er strømmet til ”Tålmodig Fødsel” arrangementerne – et godt signal om, at vi er sultne efter at blande os – evidensbaseret – i de tilbud, der gives. Både om behandling og om undladelse af behandling.

Vi bliver aldrig færdige med at bevæge os – og lade os bevæge.

God sommer!

“Hårdt og dejligt mellem hinanden. Et velkendt vilkår i jordemoderlivet, at blande det søde med det - mindre søde.”
Lillian Bondo, formand