Leder: Leder: En ny begyndelse — eller en fremskyndet afslutning?

Jordemødre, der arbejder med uddannelse, er ofte ressourcepersoner for alle os andre i rådgivning om efter- og videreuddannelse, intern uddannelse i jordemoderprofessionen og mulige aktiviteter i sundhedsverdenen.

At jordemødre og studerende således er med til at skubbe til os alle, er baseret på en uddannelsesinstitution, der har et ståsted og en vished om at være forpligtet på en fortsat udvikling. Sådan kender vi jordemoderuddannelserne. Jordemoderskolen i København havde fra starten i 1787 den første og i mange år eneste leder af en fødeafdeling, en jordemoder.

Men hvor længe endnu kender vi dem som institutioner, der uddanner selvstændige, fagligt dygtige, udviklings- og forskningsorienterede jordemødre?

PH Metropol, den store uddannelsesinstitution, der nu rummer jordemoderuddannelsen i København, har fremlagt strategi og ledelsesstruktur. Det er sket i et hidtil uset hastigt tempo, uden anstændig medarbejderinddragelse og uden respekt for den opgave, der skal løses, nemlig at uddanne professionelle med faglige ståsteder, der gør det´meningsfuldt at tale om tværfaglighed. Blandt andet er der udmeldt en ledelsesstruktur, der ikke sikrer hver af uddannelserne et parallelt ledelsesniveau med selvstændig professionsfaglig ledelse.

Vi har set det før. Også Esbjerg-uddannelsen har et ledelsesniveau, der ligger under en anden uddannelses ledelse, i dette tilfælde fysioterapeutuddannelsen. Da uddannelsen blev oprettet, stod vi over for et fait accompli. Take it or leave it. Men sagen er for så vidt den samme: Når uddannelserne mister selvstændig professionsforankret ledelse, mister man et talerør på niveau med andre uddannelser.

PH Metropol melder endog ud, at der er så stort slægtskab mellem sygeplejerskeuddannelsen og jordemoderuddannelsen, at det ikke kan udgøre et problem, at der ikke er selvstændig faglig ledelse.

Men vi er to uddannelser med forskellige kernefagligheder og tilgange til fagligheden, og det er af stor betydning for tilrettelæggelsen, at man anerkender dette, og tilkender hver eneste af uddannelserne en indflydelse på ledelsesniveau. Hvis ikke professionshøjskolernes rektorer og bestyrelser kan anerkende dette, var det måske på tide atter at selvstændiggøre jordemoderuddannelsen, så Danmark garanteres fortsat uddannelse af dygtige jordemødre, der er sikre i deres faglighed og netop derfor tværfagligt ubesværede. Jordemoderforeningen vil arbejde videre med spørgsmålet.

Godt Nyt År!Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen