Leder: Lad os mødes

De øremærkede finanslovspenge fra efteråret 2014, der skulle gå til at forbedre forholdene for landets fødende kvinder – konkret i form af flere hænder på fødeafdelingerne – ser ud til at være truet. For at sige det mildt.

Penge, der var lovet til afdelingerne til udbedret arbejde med de fødende i 2015, og som afdelingerne flere steder allerede har planlagt med eller ansat på, de penge er vi i skrivende stund stadig i tvivl om. Findes den sum penge fortsat i Sundheds- og Ældreministeriets regi?

Hvis den ikke gør, kan man nærmest tale om svigagtig omgang med midler, som er meldt ud og lovet – og fjernet på en meget gedulgt måde.

Og hvad angår årene 2016, 17 og 18: Kvaliteten af arbejdet på fødeafdelingerne skal sikres – for familiernes skyld, og for jordemødrenes skyld. Uden motiveret og fagligt dygtigt personale kan vi ikke opretholde den kvalitet, som borgerne har krav på, og som Sundhedsstyrelsens anbefalinger angiver som mindstemål.

I Jordemoderforeningen oplever vi i disse år i stigende grad, at jordemødre er udmattede og stressede. Det er fortvivlende, når en dygtig jordemoder, uanset alder og erfaring, må melde fra på den livsvigtige opgave. Det er en tragedie for hende selv, og det er et savn for de tilbageværende kolleger. De sager, som når os i Jordemoderforeningen, er til at græde over.

Vi skal derfor fortsætte indsatsen for en fødselshjælp, som man bliver sund af at føde i/være født i – og ikke bliver syg af at arbejde i. Og det tager vi med til vores politiske kontakter, som vi i disse uger forsøger at nå rundt til.

De kan ikke være uberørt af vores beretninger, ligesom det er af betydning med den gejst, der rejser sig rundt om på arbejdspladserne og på de sociale medier, hvor jordemødre tager bladet fra munden og henvender sig til statsminister, sundhedsminister og til offentligheden: Nu er det fandengalemig nok…

I de kommende uger tager formandskabet på rundrejse til regionskredsene for at drøfte, hvad vi både sammen og i forskellige spor skal gøre lokalt og centralt for at bedre vores vilkår for at arbejde med helheden: Kvinders, børns, mænds… og jordemødres sundhed.

Mød op og tag del i debatten – ansigt til ansigt. 

“I de kommende uger tager formandskabet på rundrejse til regionskredsene for at drøfte, hvad vi både sammen og i forskellige spor skal gøre lokalt og centralt for at bedre vores vilkår for at arbejde med helheden: Kvinders, børns, mænds... og jordemødres sundhed”
Lillian Bondo, formand