Leder: Kvinder, kvalitet og knaldtilbud

Indenrigs- og sundhedsminister, Lars Løkke Rasmussen, sagde til Dansk Sygeplejeråds kongres i starten af november, at det sådan set ikke er penge, der mangler. Det er hænder…

Og statsminister Anders Fogh Rasmussen er på Venstres landsmøde ude med juletilbuddet til offentligt ansatte kvinder: Arbejd med kvaliteten og gå efter lønnen! Det lyder da meget godt? Vi behøver slet ikke gøre mere, end vi allerede gør, for brugerundersøgelser peger på tilfredshed med fødselshjælpen — også selv om vi godt ved, at det burde gøres bedre. Så send bare pengene, Anders Fogh Rasmussen.
Der er bare lige et par ”men’er”…

Det ene ”men” er, at vi skal holde os inden for den ramme, som parterne på arbejdsmarkedet bliver enige om som ”ansvarlig”. De udspil, der allerede ligger om forventet lavvækst i det offentlige, lover ikke godt i den retning.

Og det andet ”men” er, at Anders Fogh Rasmussen ikke tilbyder honorering af den i forvejen høje kvalitet. Han tilbyder et par nye gulerødder fremover.

Anders Fogh Rasmussens ærinde er lysende gennemskueligt: Han vil blande sig i arbejdsmarkedets forhandlinger, endog udover hvad han allerede har muliggjort gennem sin finansministers jernhånd over offentlig udgiftspolitik og gennem den nye konstruktion med ministeriel vetoret i lønningsnævnet.

Så det er ikke et juletilbud og en anerkendelse af vores store indsats for kvalitet. Det er en yderligere hån.

Formand for vores hovedorganisation FTF, Bente Sorgenfrey, har fuldstændig ret, når hun klart siger fra over for disse lokketoner. Hvis FTF skal indgå i arbejdet i regeringens kvalitetsreform, så skal regeringen muliggøre, at der ud over kvalitetsregistrering og akkreditering og deslige også arbejdes med at se på den reelle arbejdsindsats. Og der skal være reelle muligheder for at honorere indsatsen ordentligt.

Hvad har udviklingen for jordemødre været gennem mere end 30 år? Vi blev dengang lovet fast fritid, hvis vi indgik i amtslige jordemodervæsener, i jordemodercentre. Hvad har vi fået? Vi har fået fast arbejdstid, men med næsten kroniske angreb på fritiden; vi har fået angreb på muligheden for at udføre det kvalitativt gode arbejde. Og for den møje og den udvikling har vi fået en løn, der relativt glider agterud.

Statsminister, hvis du vil love os noget, så kom med andet end glasperler og ordskvalder: Jordemødre vil ikke mere. Vi vil have en anstændig løn for vores indsats. Vi vil have et anstændigt arbejdstempo. Vi vil have fri, når vi har fri. Vi vil kunne udføre det gode arbejde, og holde til det.

Der er penge at spare i det offentlige, men kun ved at investere først. Jordemødre står med Danmarks vigtigste råstof mellem hænderne hver dag. Pas også på os.