Leder: Kongres

’Lad os kæmpe for bedre løn og bedre arbejdsmiljø’ var overskriften på det allerførste indlæg i Jordemoderforeningens OKdebatforum, der åbnede forud for konflikten. I de følgende måneder fulgte flere hundrede indlæg fra engagerede, frustrerede, iderige og oprørte jordemødre.

Nu er der igen ganske stille på debatten. Hverdagen er vendt tilbage – både på fødestederne og på www.jordemoderforeningen. dk. Tillidsrepræsentanterne er tilbage i jordemoderarbejdet og hovedbestyrelsen har igen tid til også at beskæftige sig med andre af foreningens indsatsområder.

Men stilheden er ikke udtryk for, at kravet om lige løn er tonet ned. Der arbejdes fortsat for et dækkende kommissorium i den lønkommission, som regeringen har lovet at nedsætte og i de kommende uger og måneder skal vi i Jordemoderforeningen og Sundhedskartellet gennemgå hele forløbet forud for, under og efter konflikten. Det hele skal beskrives: Tilrettelæggelse af nødberedskaber, kommunikationen på alle niveauer, beslutningen om at alle jordemødre skulle i strejke — for bare at nævne et par af de emner, som beskrivelsen fra Jordemoderforeningens side vil komme til at indeholde. Sideløbende med den kronologiske beskrivelse af forløbet omkring OK08 bliver tillidsrepræsentanterne inddraget og får gennem interview mulighed for at komme med deres oplevelser og erfaringer.

Når Jordemoderforeningens kongres samles den 24. november står evaluering af OK08 højt på dagsordenen. Forhåbentlig vender debatlysten tilbage på kongressen, så vi sammen får set vores indsats efter i sømmene – og dermed står endnu bedre rustet til det næste skridt mod en løn, der afspejler jordemødres uddannelse og ansvar.

De delegerede til kongressen blev allerede valgt på generalforsamlingerne i regionskredsene i foråret. Men som ved tidligere kongresser har medlemmer af foreningen, der ikke er delegerede, også mulighed for at deltage som gæster (se nedenfor). Jeg tror, at jeg kan love, at denne kongres kommer til at adskille sig fra foreningens tidligere kongresser – alene i kraft af den historisk lange strejke vi har været igennem. Det bliver ikke kedeligt!