Leder: Køn skal ikke definere vores løn!

Hvis vi antager, som ligestillingsministeren sagde 8. marts sidste år, at flere mænd vil give mere i løn, hvad gør man så med et fag som vores? Et fag, der helt enkelt appellerer mere til kvinder end til mænd. Er det så ’bad luck’ – ’lev med det’?

Lis Munk, formand

I Danmark fejrer vi den 8. marts Kvindernes Internationale Kampdag. I andre lande er dagen blot en kvindedag. Altså ikke en kampdag.

Jeg mener dog, at der stadig er kampe at kæmpe, og at titlen er berettiget. Så lad os gerne holde fast i kvindekampdagen.

Den 8. marts for et år siden, hvor overenskomstforhandlingerne netop var afsluttede, og et resultat var på vej til afstemning, var daværende beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard i samråd om ligelønsproblematikken. Særligt i forhold til offentligt ansatte i traditionelle kvindefag.

Ligestillingsministeren svarede affærdigende, at vejen til bedre løn/lige løn går via at få flere mænd ind i de traditionelle kvindefag. Altså at vi skal arbejde for et mindre kønsopdelt arbejdsmarked. Derfor var han også særligt glad for, at man netop havde besluttet et ’skurvognsdirektiv’, der skulle give kvinder på fx byggepladser bedre forhold ved omklædning etc.

Men for pokker… hvad er det for en retorik og logik?

Vi skriver 2022. Kan det virkelig være rigtigt, at det er et argument i sig selv, at flere mænd i fx jordemoderfaget vil sikre en bedre lønudvikling? Og derfor skal traditionelle kvindefag se at få flere mænd ombord, for så er lønproblematikken udryddet?

Hvis vi så antog, at når der kom flere mænd i et fag, så ville lønnen blive bedre, så ville vi jo se en bedre lønudvikling i de andre traditionelle kvindefag, der har fået flere mænd.

Hvis vi spørger for eksempel pædagogerne, fysioterapeuterne eller bioanalytikere om det hænger sådan sammen, så vil vi høre et klart: Nej.

Så jeg savner at se teorien, om at flere mænd i de kvindedominerende fag vil give en bedre lønudvikling, bevist i praksis.

Der er til gengæld bevis for det modsatte. Når et traditionelt mandefag får en stor del kvinder, så falder eller stagnerer lønnen. Det kan blandt andet lægerne tale med om.

Vi skal vende argumenterne om. Hvert fag skal anerkendes for uddannelse, ansvar og kompetence og værdi for samfundet. Ikke for hvilket køn faget er domineret af.

Det skal være muligt at være kvinde, være jordemoder og have en løn, der afspejler det samfundsansvar, som vi tager hver dag.

Det er den vej, et moderne samfund skal gå, hvis vi vil have medarbejdere – både mænd og kvinder – til samfundets velfærdsfag.