Leder: Kommunalvalg – og så videre

Den 19. november skal vi alle til stemmeurnerne. Kommuner og regioner skal have ny politisk ledelse. Det betyder, at langt de fleste medlemmer af Jordemoderforeningen også får nye politikere ind på de pladser, der udgør arbejdspladsernes politiske ledelse. Det er vigtigt for alle i sundhedssektoren, hvem der bliver valgt, og hvad de vil med sundhedsområdet i almindelighed og svangreomsorgen og reproduktiv sundhed i særdeleshed.

Nogle steder har der været klare udmeldinger fra politikere. De to største partier i Hovedstadsområdet har stærkt fokus pa jordemoderområdet, den ene gennem styrkelse af kendt jordemoderordning, mens den anden ønsker private jordemoderklinikker til de ukomplicerede fødsler. Det skal nok fremhæves, at de to forslag jo ikke gensidigt udelukker hinanden, så mon der ikke under alle omstændigheder er noget at bygge på!

Desværre er det ikke alle steder, at der er så klare bud på politiske strategier for svangreomsorgen. Men det gør det så meget mere vigtigt, at alle med interesse i den gode indsats og med blik for et arbejdsmiljø uden nedslidning eller stress er med til at skubbe på. Her i valgkampens slutfase kan vi alle stadig nå at deltage i paneldiskussioner, og spørge ind til kandidaternes tanker og ønsker for svangreomsorg og reproduktiv og seksuel sundhed.

I de tilfælde, hvor kandidaterne ikke har gjort sig tanker om svangreomsorgen, kan vi tilbyde ny viden og komme med ideer og dermed aktivt være med til at forbedre forholdene for kommende familier. Derfor skal min opfordring være, at alle jordemødre og jordemoderstuderende ikke bare stemmer ved valget. Vi skal i alle sammenhænge, hvor vi kan komme af sted med det, forsøge at påvirke lokale politikere i både kommuner og regioner til at arbejde for en bedre svangreomsorg og bedre generel forebyggelse. Jo mere indsigt politikerne har i svangreomsorgen og de muligheder, der ligger for forebyggelse i regioner og kommuner, jo mere konstruktivt kan vi fortsætte vores spændende lokale samarbejde med politikere og embedsmænd efter valget.

"I de tilfælde, hvor kandidaterne ikke har gjort sig tanker om svangreomsorgen, kan vi alle være med at give ny viden, ideer og dermed aktivt være med til at forbedre forholdene for kommende familier.”
Lillian Bondo, formand